0
Fagbegreper og guider

Fagbegreper

Usikker på hva en adiabatisk prosess eller, eller hva en sluseventil brukes til?

På denne siden finner du en oversikt over ulike fagbegreper og forklaringer på disse. 

En adiabatisk prosess er en termodynamisk prosess og kan forstås som en måling av energiforandringer i et system målt fra start til slutt. Det er ofte en forenkling å si at en prosess er adiabatisk. Dette er nettopp fordi de aller fleste prosesser mer eller mindre har en vekselvirkning med omgivelsene.

Les mer

En aktuatorventil er det du setter på spjeldventiler og sluseventiler for at de skal bevege på seg. Aktuatorventilen er en type ventil som brukes til å åpne og lukke vannstrømmen i et rørsystem ved hjelp av en elektrisk eller pneumatisk aktuator. Styresystemet til en aktuator er normalt elektrisk og gjerne automatisk.

Les mer

En fatpumpe er en pumpe som brukes til å overføre væsker fra en beholder til en annen. Fatpumpen monteres på toppen av en beholder og pumper ut innholdet.

Fatpumper kan være manuelle eller elektriske, og kan både pumpe og suge væske. 

Les mer

Med en husvannmåler kan du redusere kostnadene slik at du kun betaler vannavgift for det faktiske vannforbruket i boligen. Dette kommer særlig godt med dersom barna flytter ut og det blir færre beboere på like stort område som før. Denne guiden gir deg en oversikt over det viktigste du trenger å vite om valg og drift av husvannmålere.

Les mer

Hydraulikk (eller hydraulics på engelsk) er en teknologi som bruker væsker - vanligvis olje eller vann - til å overføre energi. Hydraulikk brukes ofte i maskiner og systemer, som vanligvis består av væske som blir presset gjennom rør eller slanger ved hjelp av en hydraulikkpumpe. Når væsken blir presset, overføres trykket til et annet sted i systemet for å utføre en bestemt oppgave, for eksempel å bevege en sylinder eller utføre arbeid på en maskin. 

Les mer

En membranpumpe er en spesiell type stempelpumpe, også kalt fortrengerpumpe. Som fortrengningselement har de en elastisk membran av gummi eller stål, som enten blir flyttet frem og tilbake direkte ved hjelp av et stempel eller indirekte ved hjelp av fortrengningstykket fra stemplet.

Les mer

Membranventilen er en strupe-og reguleringsventil, og brukes til å åpne eller sperre rørledninger, og regulerer gjennomstrømningsmengden. I motsetning til sluseventiler forårsaker reguleringsventiler et størr trykkfall. Denne typen ventiler brukes ofte i industrier som matforedling, farmasøytisk produksjon, gruvedrift og forurensningskontroll. 

Les mer

En reguleringsventil fungerer som en variabel innstruping av et rør som skaper en større eller mindre åpning. Når ventilen lukker seg vil gassen eller væsken i røret få et mindre eller større areal å strømme gjennom, og på denne måten kan vi regulere mengden som strømmer i røret. 

Les mer

Sikkerhetsventiler er ventiler som sørger for at rørledninger og beholdere sikres mot skader som kan oppstå ved høyt trykk eller høye/ lave temperaturer. Sikkerhetsventilen åpner seg automatisk dersom et forutbestemt overtrykk eller temperatur i et anlegg overskridelse, og lukker seg igjen etter at trykket eller temperaturen har gått tilbake til normal verdi. 

Les mer

Skruepumper går under kategorien roterende fortregningspumper, og har to, tre eller fire snekkeformede transportspindler som roterer i et pumpehus. Massen som transporteres blir fanget opp av de snekkeformede gjengetennene og ført i gjengeåpningene i en skruelinje fra sugesiden til trykksiden. Huset som ligger tett inntil spindelen forhindrer at noe renner tilbake. Væsken i pumpen forflyttes av at den beveger seg mellom skruesporene og husets overflater.

Les mer

En slangepumpe er en roterende fortrengerpumpe, også kalt rotasjonspumpe, som har høy sugeeffekt og brukes i mange bransjer. Den har en eller flere roterende fortrengerlegemer som ved rotasjon forandrer størrelsen og formen på arbeidsrommet i pumpa, og på den måten danner væskestrømmen. 
 

Les mer

En sluseventil er en ventil som brukes til å lukke og åpne en rørledning, og er egnet for installasjoner både over og under bakken. Sluseventiler brukes til å vannforsyning, avløpsbehandling, brannbekjempelse og gassforsyning.

Les mer

En spjeldventil er en reguleringsventil som har som funksjon å regulere strømmen av væske eller gass. Spjeldventilen består av et spjeld, som er en platt plate eller en kule, som kan beveges inn og ut av ventilåpningen. Denne ventilen kommer i ulike former, størrelser og materialer avhengig av hva de skal brukes til. 

Les mer

Sprengskiver er små og tar ikke store plassen, men de har en viktig funksjon. En sprengskive er et sikkerhetselement som avlaster trykket i beholdere ved gasseksplosjoner. De kategoriseres under fjærende skiver, og skal sikre sammenføyninger mot svikt ved vibrasjoner og rystelser.

Les mer

Stempelkompressoren er den vanligste fortrengningskompressoren og havner under kategorien transportmidler for gasser. Kompressoren kan produsere svært høye trykk og drives av en elektromotor, et svinghjul og en stempelstang. Stempelkompressorer har ett eller flere stempler og kan være utført for ettrinns eller totrinns kompresjon.

Les mer