Slam og avløp

Seepex SCT

Seepex SCT Eksenterskruepumpe med smart design
Varenr:105185

Smart Conveying Technology (SCT), med sitt patenterte design, sikrer enklest mulig vedlikehold og dermed redusert nedetid og markante kostnadsbesparelser på vedlikehold. Den innovative konstruksjonen av Smart Stator og Rotor er i to deler muliggjør enkel vedlikehold uten behov for å demontere innløp- eller utløpsrøret. SCT reduserer vedlikeholdstiden med opptil 85%.

SCTs unike design tillater justering av tetningslinjen mellom rotor og stator, slik at den kan tilpasses den spesifikke applikasjonen og kompensere for slitasjeover tid. Dette resulterer i en betydelig forlengdelse av levetiden til både rotor og stator, med mer enn en dobling av den opprinnelige levetiden.