Velg visning:
Du har valgt:
Våtløper og Tørrløper.

Tørrløperen er den tradisjonelle løsningen med adskilt motor og pumpedel. En akseltetning sørger for at det pumpede mediet ikke lekker ut. Våtløperen ble i sin tid utviklet for å få en støysvak og vedlikeholdsfri pumpeløsning i varmeanleggene. Etter hvert har våtløperen gjennomgått en stor utvikling, og fremstår i dag som det best tilpassede produktet for varmeanlegg.

Behovet for sirkulasjon av kalde medier har vært sterkt økende. Våtløperen var i utgangspunktet ikke tilpasset kalde medier. Dagens våtløpere er videreutviklet og kan pumpe alle vanlige tilsetningsvæsker (glykol etc.) med temperatur ned til -10°C. I varme og kjøleanlegg blir det i dag primært benyttet våtløpere. Kun der våtløperen ikke dekker kapasitet, temperatur eller andre kriterier benyttes tørrløperen.

Vi forhandler blant annet KSB sine sirkulasjonspumper og leverer raskt fra lager.

Bruk meny på venste side for å finne frem til rett produkt-type. 

Her er eksempler på produkter vi leverer, ta kontakt så finner vi riktig løsning for deg.