Avløpspumper

Avløpsvann er vann som er forringet i kvalitet etter påvirkning av menneskeskapte prosesser. Det består av flytende avfall fra husholdninger, næringsvirksomhet, industri og landbruk. I et avløp kan det være alt fra kloakk, slam, leire, myr, gjødsel, oljerester, organiske eller uorganiske forurensninger, små og større partikler etc. Mekanisk utstyr for avløpshåndtering må være robuste nok til å takle de påkjenningene avløpet fører med seg.

Vi har høy kompetanse og lang erfaring innenfor avløpspumper og kan hjelpe deg med å finne i en pumpeløsning som både kan være driftssikker, kostnadseffektiv og ha lang levetid.

Vi leverer avløpspumper til alle typer bruk. Under finner du eksempler på noen produkter. Ta kontakt med oss, og vi finner den løsningen som passer best for deg.


KSB SewaSlide har allerede vært på markedet i flere år. Dette er en servicevogn til KSB Sewabloc, tørrstilte avløpspumper med IP55 motor. Se video som viser hvor enkelt man kan demontere pumpen for inspeksjon og vedlikehold HER.

Nå har KSB også lansert AmaSlide, en tilsvarende løsning for horisontal tørrstilte avløpspumper med IP68 motor. AmaSlide tilhører KSB sin Amarex KRT serie.

 

Med AmaSlide servicevogn kan én person alene utføre inspeksjon og service av Amarex KRT pumpa. Kran eller løfteutstyr er ikke nødvendig. Boltene mellom pumpehuset og trykkplaten løsnes og pumpeenheten med løpehjul (4 Back pull-out unit, ref. figur over) trekkes enkelt ut som en vogn fra pumpehuset. Derfra har man enkel tilgang til å utføre vedlikehold av pumpa. Etterpå skyves bare pumpeenheten tilbake i posisjon, boltene skrues på og pumpa er klar til å startes igjen.

KSB Amarex KRT anvendes for pumping av alle typer avløpsvann. Pumpa designes hovedsakelig ut ifra type medie, temperatur, mengde, løftehøyde og type installasjon.

Høyeffektive avløpspumper for våt installasjon med stasjonære eller flyttbare versjoner.

Anvendes for pumping av alle typer avfallsvann, spesielt ubehandlet kloakkavfall som inneholder lange fibre og harde substanser.

Amarex N kan sies å være «lillebroren» til Amarex KRT.

DN Qmax [m3/h] Hmax [m]
50-100 190 49

 

Amarex N fås også med forskjellige typer impellere, hvorav F impelleren er ett av alternativene.

Installasjoner

Høyeffektive og driftsøkonomiske avløpspumper for våt eller tørr installasjon med stasjonære eller flyttbare versjoner.

Anvendes for pumping av alle typer avfallsvann, spesielt ubehandlet kloakkavfall som inneholder lange fibre og harde substanser.

 

 

DN Qmax [m3/h] Hmax [m]
40-700 10 080 120

 

Impeller

[\40]

Amarex KRT fås med forskjellige typer impellere, blant annet type F-max impeller som er et fristrømshjul som egner seg veldig godt for kommunale avløpssystemer.

Bilde: Partikler av ulike størrelser kan lett passere F-max impeller grunnet dets asymmetriske blader.

[\60]

 

Dykkbar avløpspumpe for tørroppstilling. Kjølekappen sikrer optimal kjøling under alle forhold.

Technical data
Sizes up to DN 700
Flow rate up to 10,080 m3/h
Head up to 120 m
Temperature up to 40 °C

N-pumpene fra Seepex danner grunnlaget for SEEPEX progressive skruepumper. De brukes i nesten alle industrisektorer og transporterer lavt til høyt tyktflytende materiale, med eller uten faste stoffer. Dette er en svært robust og kosteffektiv pumpe.

Nøkkelinfo:
Kapasitet: 30 L/H – 500 M³/H

Trykk: Opptil 96 BAR / 1,400 PSI

 

EGENSKAPER & FORDELER
  • Stor variasjon i design av rotor / statorgeometri (konvensjonell, 6L og Tricam geometri)
  • Lav pulsering, jevn flyt
  • Høye selvprimerende evner, selv med en blanding av væske og luft eller gass opp til en 9 meters vannsøyle
  • Tallrike installasjonsalternativer
  • Stor sfærisk inngangsport
  • Reverserbar flytretning

 

 

Bedre pålitelighet, lavere vedlikeholdskostnader og fleksibelt design.

KSBs nye Sewatec/Sewabloc-pumpe har mange industriledende egenskaper for avløps-stasjoner og renseanlegg. Pumpen har unik tetnings-teknologi og montert på en "service-vogn" fra fabrikken har du et ekstremt godt oppsett for enkelt vedlikehold. Pumpen finnes i mange utførelser, og med mange forskjellige løpehjuls alternativ. Kan leveres nedsenkbar i IP 68, og med standard motorer for tørroppstilling.

Ved tørroppstilling er kjøling ikke et problem da den kan leveres med standard motorer.

Bildet til venstre viser pumpen montert på Sewaslide - for enkelt og raskt vedlikehold. Se under spesifikasjon for mer info, flere bilder, og noen videoer.

Pumpen kan leveres med en rekke av impeller og monteringsalternativer for et bredt sett av applikasjoner og installasjoner.

Under har kan du se to videoer som viser hvor enkelt inspeksjon / kontroll av denne pumpen kan utføres når den er levert med Sewaslide. 

Du kan også se fristrømshjulet F-max, Vortex som er designet for å unngå tilstopping (relativt liten kontakt med mediet).

 

Installasjonen på videoene over er gjort på en eldre stasjon i Trondheim kommune hvor det over tid har vært utfordring med de pumpene som har stått i stasjonen fra før.

 

Andre produktbilder: 

Impelleroversikt:

 

Eksenterskruepumpe kjent for sin unike og patenterte løsning for raskt og kostnadsbesparende vedlikehold. Utformingen av SCT gjør at rotor/stator kan vedlikeholdes og byttes på en svært enkel måte. SCT forkorter vedlikeholdstiden på rotoren og statoren med opptil 85%. SEEPEX pumper med SCT brukes med hell i nesten alle bransjer, programmer og media. Den patenterteSEEPEX design innovasjon har vunnet en rekke priser.

DEMONTERING AV PUMPE
Den unike egenskapen til Seepex SCT– pumpen ligger i konstruksjonen som gjør service og svært effektivt. Muligheten for stramming statoren øker også levetiden på stator vesentlig og bidrar dermed til færre stans og lavere driftskostnader.

Videoen viser pumpens oppbygging og hvor enkelt det er å utføre vedlikehold.

 

For mer informasjon se seepex.com. 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›