Vi åpner kontor i Stavanger!

Vi åpner kontor i Stavanger

Vi er svært glade for å kunne formidle at vi fra og med høsten 2018 er permanent lokalisert med eget salgskontor representert ved vår filteravdeling. Etter over 50 år med filterløsninger i Norge har vi i dag en bra kundebase i Stavanger og omegn. Med denne etableringen ønsker vi nå å øke servicegrad og oppfølging av disse kundene, samt hente mer ut av et stort potensiale i Rogaland.

 

Tradisjonelt er vi sterkt posisjonert i maritim sektor med CJC filterløsninger fra CC-Jensen. Med denne etableringen vil vi ytterligere styrke denne posisjonen, samt satse på andre segmenter i samme region. Spesielt vet vi at løsningene er svært god forretning for kunder i industriproduksjon samt maskin & anleggsbransjen.

 

Vårt avdelingskontor bemannes av Frank Peder Hansen. Frank har mekanisk bakgrunn og har jobbet flere år med produksjon av olje-relatert utstyr. De siste årenes erfaring er hentet fra salg av beslektede produkter til industrien i Rogaland. Vi er svært glade for å ha Frank med på laget for å gi våre eksisterende og nye kunder økt servicegrad og oppfølging.

 

CJC filterløsninger er markedsledende løsninger for filtrering av smøreolje, hydraulikkolje og brennolje. Ett og samme offline-filter tar ut vann, partikler og oksidasjon og gir mange ganger økt levetid på oljen. Videre oppnår man betydelig redusert slitasje på utstyr / komponenter, samt vesentlig økt oppetid / driftstid. Løsningene betaler seg svært raskt ned igjennom direkte besparelser hos kunden ved reduserte oljeskift, redusert bruk av inline-filter, mindre bruk av reservedeler, økt driftstid mm.

 

Øwre-Johnsen as er et Norsk handelselskap med lange tradisjoner. Selskapet har agentur på ulike tekniske produkter innen pumper, automatikk, instrumentering, kjemikalier, oljefiltrering med mer. Selskapet drives i dag av tredje generasjon og har 70 års-jubileum dette år. Stavangerkontorets hovedsegment oljefiltrering representerer et agentur Øwre-Johnsen as har jobbet med i over 50 år. I 2017 ble selskapet tildelt Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik’s Æresmedalje for fremragende innsats i promotering og salg av Danske produkter i utlandet.

 

I 2017 ble det etablert salgskontor i Oslo for økt håndtering av markedet på Østlandet og med etableringen i Stavanger er vi nå tilstede på 3 sentrale lokasjoner i Norge. Øwre-Johnsen as består i dag av 14 ansatte og omsatte i 2017 for 52 mnok. Selskapet opplever meget god vekst så langt i 2018 og vil med etableringen i Stavanger legge grunnlaget for videre vekst.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›