Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper blir for det meste brukt i varme og kjøleanlegg. Sirkulasjonspumpens oppgave er å sirkulere energitransporterende væske til varme- eller kjølegivere. Det benyttes i hovedsak 2 typer sirkulasjonspumper: Våtløper og Tørrløper.

Tørrløperen er den tradisjonelle løsningen med adskilt motor og pumpedel. En akseltetning sørger for at det pumpede mediet ikke lekker ut. Våtløperen ble i sin tid utviklet for å få en støysvak og vedlikeholdsfri pumpeløsning i varmeanleggene. Etter hvert har våtløperen gjennomgått en stor utvikling, og fremstår i dag som det best tilpassede produktet for varmeanlegg.

Behovet for sirkulasjon av kalde medier har vært sterkt økende. Våtløperen var i utgangspunktet ikke tilpasset kalde medier. Dagens våtløpere er videreutviklet og kan pumpe alle vanlige tilsetningsvæsker (glykol etc.) med temperatur ned til -10°C. I varme og kjøleanlegg blir det i dag primært benyttet våtløpere. Kun der våtløperen ikke dekker kapasitet, temperatur eller andre kriterier benyttes tørrløperen.

Vi forhandler blant annet KSB sine sirkulasjonspumper og leverer raskt fra lager.


Calio S sin storebror. Vedlikeholdsfri, høyeffektiv våtløpssirkulasjonspumpe med
flens eller union forbindelse, høy effektivitet elektrisk motor og trinnløs
differensialtrykk.

Størrelse EEI Tilkobling PN [bar] P1 [W] Mat. No. [kg]
Calio 025-040 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 175 W 29134810 4,6
Calio 025-060 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 175 W 29134276 4,6
Calio 025-080 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 175 W 29134277 4,6
Calio 025-100 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 175 W 29134278 4,6
Calio 030-040 ≤ 0,23 R 2″ PN10 175 W 29134809 4,6
Calio 030-060 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 175 W 29134279 4,8
Calio 030-080 ≤ 0,23 R 2″ PN10 175 W 29134280 4,8
Calio 030-100 ≤ 0,23 R 2″ PN10 175 W 29134281 4,8
Calio 030-120 ≤ 0,23 R 2″ PN10 350 W 29134282 6,4
Calio 032-120 ≤ 0,23 DN 32 PN6/10 350 W 29134283 9,3

Vedlikeholdsfri våtløper (tetningsløs)

Standard spenning 1~230 V, 50/60 Hz

Størrelse EEI Tilkobling PN [bar] P1 [W] V.nr [kg]
Calio S 15-40 130  2.0 ≤ 0,21 R 1″ PN10 50 W 29134760 2,7
Calio S 15-60 130  2.0 ≤ 0,23 R 1″ PN10 50 W 29134761 2,7
Calio S 25-40 130  2.0 ≤ 0,21 R 1 1/2″ PN10 50 W 29134762 2,7
Calio S 25-60 130  2.0 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 50 W 29134763 2,7
Calio S 25-40-180  2.0 ≤ 0,21 R 1 1/2″ PN10 50 W 29134756 2,8
Calio S 25-60-180  2.0 ≤ 0,23 R 1 1/2″ PN10 50 W 29134757 2,8
Calio S 30-40-180  2.0 ≤ 0,21 R 2″ PN10 50 W 29134758 2,8
Calio S 30-60-180  2.0 ≤ 0,23 R 2″ PN10 50 W 29134759 2,8

 

KSB Etaline

Anvendelse: Varmt vann, varmesystemer, kjølekretser, vann og servicevannforsyningssystemer, industri-resirkuleringsanlegg, etc.

Hmax: 95 m
Qmax: 700m3/h
KSB Etaline

 

KSB Etabloc

Anvendelse: Drenering, vanning og vannforsyning, oppvarming og air-condition systemer, svømmebasseng, håndtering av varmt vann, kjølevann, brannslokkings-vann, sjøvann, olje, saltlake , drikkevann, rengjøringsmidler, brakkvann, servicevann, etc.

Hmax: 144m
Qmax: 716m3/h

Anvendelse: vanning, drenering, fjernvarme, vannforsyning, oppvarming og air-condition systemer, svømmebassenger, brannslokkingssystemer, håndtering av varmt vann, kjølevann, brannslukkings -vann, olje, saltvann, drikkevann, brakkvann, etc.

Hmax: 160 m
Qmax: 740m3/h

 

 

Les mer om Etanorm >

 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›