Trådløs avlesning

wMbus målere & teknologi

wM-Bus er en veletablert teknologi som har vært på markedet i mange år.

 

  • Fordelen med wM-Bus er lang levetid på batteridrevet utstyr (inntil anslagsvis 15-16 år) og hyppige sendinger som gjør det mulig å samle timedata.
  • Ulempen er at rekkevidden og gjennomtreningsevnen på radiosignalene er lav. Du kan oppleve noen få meters rekkevidde på målere som står i forderskap eller kum.

 

For å få tak i signalene må man montere en relativt omfattende infrastruktur med repeatere eller gatewayer.

Vår erfaring er at dette er uegnet for norske kommuner som skal lese av husvannmålere med oppløsning på timedata. Alternativet er "drive-by" løsninger hvor man kjører forbi med en konsentrator og samler inn verdiene 1 - 2 ganger i året. Det er løsning om kan fungere tilfredtillende for noen.

 

wMbus kan også egne seg godt hvis du skal lese av et begrenset antall målere innenfor et avgrenset område på noen hundre meter. De fleste vannmålere på markedet i dag er kompatible med wmbus - moduler som kan monteres på målerne. Mange finnes også med innebygget radio.

Under følger noen eksempler på produkter vi kan levere med wM-Bus radio. Vi leverer også komplette avlesnings / driveby løsninger.