Filtrering av motor/smøre-olje

Store gevinster å hente

Filtering av smøreolje er svært lønnsomt. Spesielt gjelder dette dersom det idag benyttes sentrifuge for filtrering av oljen. Et CJC – filter kan gjøre samme jobben med svært store energibesparelser.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.