Filtrering av hydraulikkolje

Store gevinster å hente

Hvis du installerer en CJC® oljefilterløsning på ditt hydraulikksystem, får du et veldig effektivt oljefilter som renser oljen fri for vann, oksidasjon og partikler, og som har den høyeste smusskapasiteten.


Dette er dokumentert over mange år og i flere tusen hydrauliske installasjoner, og gjelder for både mineralske og syntetiske oljer.  

 

Når du velger et CJC® oljefilter, reduserer du vedlikeholdskostnadene og unngår uplanlagte stopp og nedetid på hydraulikkanlegget.