Rensing – Clean in Place (CIP)

Vi renser UTEN demontering (CIP)

Øwre-Johnsen har gjennom mange år opparbeidet seg stor kompetanse på miljøvennlig rensing av varme og kjølekretser.

VIKTIG: Unngå bruk av kjemiske syrer som gir redusert levetid på utstyret som renses, farlig å holde på med og må deponeres som miljøavfall etter bruk.
HELT RENT UTEN BRUK AV ETSENDE KJEMIKALIER

Be om referanseliste og les referanse-eksempler her.

Øyvind Riise

Instrumentering-CIP-kjemikalier
Send mail › Tel: 909 39 582
Fordeler:

 • Meget god miljøprofil
 • Svanemerket
 • Ingen omfattende demontering
 • Ingen skade på personell, utstyr eller miljø
 • Helt rent uten å bruke etsende produkter.
 • Utstyret får tilbake opprinnelig virkningsgrad
Vi tilbyr:

 • Komplette rensejobber
 • Utleie av rensemaskiner
 • Oppstarthjelp
 • Salg av kundetilpassede rensemaskiner ( også for ex-sone )
 • Opplæring av driftspersonell
 • Spesialtilpassede kjemikalier for cip-prosesser

Referansebilde, oljekjøler før og etter rens:


Referansebilde, statorkjøler før og etter rens:

ØJ Kombi-Rens er ett CIP-produkt som fjerner flere typer belegg i samme prosess.  Produktet er emulgerende men skader ikke personell eller utstyr.

Nb:  Finnes også i offshore-versjon.

Områder:
– Vekslere/ kjølere
– Separatorer
– Glykolkretser
– Med mer

Produktet fjerner:
– Fastbrendt olje/fett
– Scaling
– Oksider
– Spaltet glykol ( klumper)
– Med mer

ØJ Avfetter er avfettingsmiddel som ikke inneholder alkalier. I tillegg er produktet pH-nøytralt og skader ikke lakk, gummi, plast og metaller. Inneholder ikke stoffer som er skadelig for helse, miljø eller sikkerhet. Et gulaktig, flytende avfettingsmiddel som er basert på melk/myse som råvare.

Denne formelen har en meget god rengjørende effekt og er skånsom mot huden, penetrerer raskt og fjerner smuss, olje, voks og lignende. Produktet er ikke-emulgerende.

Spesifikasjon:
– PH i konsentrat: 6,9 +/-0,2        – PH i løsnng:       7,0+/-0,2
– Skummeevne: Lav                     – Løselighet: Løselig i vann
– Viskositet: Som vann                 – Reaktivitet: Ikke reaktiv.
– Spesifikk vekt: 1,01 g/ml
– Materialpåvirkning: Skader ikke metaller. Kan uten betenkeligheter brukes på materialer som aluminium, messing, plast eller glass.

ØJ Cip-Rens brukes for rensing av varme/ kjølekretser.

Ved dannelse av belegg vil utstyret miste endel av sin virkningsgrad og i noen tilfelle føre til redusert produksjon eller produksjonsstans. Dette er kostbart og kan unngås ved regelmessig rensing.

Vårt rensemiddel består av 100% organisk materiale. Produktet er ikke skadelig for personell, utstyr eller miljø.

Finnes også i offshore-versjon.

Konseptet CIP ( Clean In Place ) betyr at utstyret renses på plassen uten omfattende demontering. Dette er ønskelig av mange for å unngå skader på plater, pakninger og evt. andre deler. I tillegg er en slik demontering/ remontering ressurskrevende.

 

ØJ BioCleaner inneholder aktive overflatestoffer og råvaren BioGenActive. Et klar, flytende avfettingsmiddel uten løsemidler og er ikke-etsende med utmerkete miljø-egenskaper. Produktet er optimalisert for CIP og er lavtskummende over 40grC.

Er svært godt egnet til fjerning av humus, biofilm, proteiner, organisk fett, oljer m.m. 

 

Kan også anvendes som almen rengjøring av gulv og andre overflater ved lavere temperatur. Produktet inneholder ikke løsemidler, fosfater, EDTA eller NTA. Erstatter høy-alkaliske produkter

Prinsippet er CIP ( Clean In Place ), rensing uten omfattende demontering. Dette gir ingen mekanisk slitasje slik som demontering og re-montering  gjør.

Vi bygger CIP-rensemaskiner etter våre kunders behov. Våre maskiner er av høy kvalitet for å sikre lang levetid og problemfri drift. Maskinene er laget for CIP-rensing av varmevekslere, vannledninger, varmeslynger, kjøletårn, ventiler og andre forurensede deler i varme- og kjølesystemer. Maskinene er spesielt designet for våre rensevæsker og brukes for å oppnå raske og komplette rensejobber.

Fordeler:

 • Bygges etter kundens behov
 • Miljøvennlig
 • Ingen skade på utstyr
 • Ingen skade på personell
 • Renslig og ryddig arbeidsplass
 • Velutprøvde komponenter som gir lang levetid ved riktig bruk
 • Fleksibel løsning
 • Enkel lagring etter bruk

 

 

 • «Skreddersys» etter våre kunders behov
 • Standard eller for ex-soner
 • Varmekolber eller steam
 • Elektrisk eller luftmotor for pumpen
 • Overvåkning av prosess

 

Øwre-Johnsen leverer også komplette rensejobber og/eller oppstartshjelp.

Vi stiller med rensemaskiner, kjemikalier samt vår kompetanse gjennom mange år

Her er spekteret fra 10 liter til 27m3, m.a.o. ett vidt spekter av jobber

Alt i en prosess som ikke skader utstyr, personell samt skåner miljøet.

Vi fjerner:

 • Humus
 • Kalk
 • Skjell
 • Salter
 • Oksider
 • Fastbrent olje
 • Spaltet glykol
 • m.m.

Følgende opplysninger trengs for å kunne tilby komplett rensejobb eller oppstartshjelp:

 • Type utstyr
 • Volum i liter
 • Antatt type belegg

Vi leier også ut cip-rensemaskiner for rensejobber til våre kunder

 • 2 modeller for utleie: 200liter/min og 1200 liter/ min
 • Fra 10-4000 liter volum
 • Leiepriser er pr. uke

Vi stiller også med support under oppstart av disse

 • Teknisk support inngår i leien
 • Renslig
 • Ryddig arbeidsplass
 • Solide velutprøvde maskiner
Svanemerket
BioGenActive miljøvennlig rensing

Vi benytter miljøvennlige, svanemerkede rensemidler fra BioGenActive.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›