Tilbake til referanser

Storfornøyd kunde av pumper til slambehandling!

3 Seepex BTVE 5-12 pumper til svært fornøyd kunde.

Pumpene er tilpasset kundens installasjon hvor tørrslammet faller fra beholder/tank og ned igjennom pumpens påmonterte trakt. Videre mates slammet ved hjelp av mateskruen inn i pumpehuset, som pumper stoffet videre i slambehandlingsanlegget.

Seepex BTVE 5-12 pumpe er designet for tørrslam med en TS på 25%, samt en kapasitet på 0.5 m3/h mot 1.5 bar trykk. Pumpen er utstyrt med en rektangulær og effektiv fødetrakt. For denne applikasjonen plukket vi ut en passende løsning med med trakt-separasjon og mateskrue.

Dette er en løsning vi kan levere til et bredt utvalg av prosesser. Blant annet, jordbruk, bryggeri og destilleri, fisk, kjøtt og fjærfe industri, treforedling, miljøvennlig avfallshåndtering mm.

Vi dimensjonerer alltid pumpe og motor etter behov. De pumpene som er levert til disse prosjektene er svært energieffektive med 0.55 kW Motor, 1420 rpm. IE2,. IP55, 50 Hz. Ved oppgitt drifts-punkt kjøres motoren på 37 rpm.

Vår fornøyde kunde som så langt har kjøpt hele 3 stk av disse pumpene har gitt oss følgende tilbakemelding:

«Vi er godt fornøyd med denne pumpa. Pumpen klarer 25 % TS helt greit, og vi har pt. ingen problem ved kjøring av den. Ingen tendens til f.eks. snøbro effekt, noe som sikkert følger av stort nok innløp.»

Denne typen pumpe kan med riktig spesifikasjon uten problem håndtere tørrstoff helt opp til hele 45%. I denne leverte løsningen går den på relativt lavt trykk, men disse kan dimensjoneres helt opp til 36 bar.

 

           

Bildet under viser et par alternative løsninger for mateskrue. Vi plukker ut den løsningen som er riktig for din applikasjon slik at du får en så problemfri drift som overhodet mulig.

 

Vil du lese mer om denne pumpen kan du ta en titt på datablad som ligger under, eller ta gjerne kontakt med oss på pumper@owre-johnsen.no

Pumpebeskrivelse BR.BTVE.EN

 

 

 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›