Tilbake til referanser

Komplettleveranse Instrumentering RAS

 

Komplettleveranse instrumentering til RAS

Til et av verdens aller mest moderne smoltanlegg leverer vi komplett leveranse av instrumentering. Vår pakke inkluderer utvelgelse av riktig utstyr for oppgavene, rådgivning knyttet til valg av transmitter-løsninger, kommunikasjon og tilkobling.

Anlegget som ligger i Dåfjord, en times tur fra Tromsø er under ferdigstilling, og er planlagt igangkjørt fra starten av 2021. Vårt utstyr blir leveret i august måned dette år.

«Vi er utrolig stolte over å kunne levere en komplett løsning for kunden. Med kombinasjonen Siemens og Hach er vi i stand til å levere produkter av høy kvalitet innenfor alle kategorier. Vår serviceavdeling sikrer kunden under igangkjøring / oppstart og garanterer god service og oppfølging i ettertid.»

Leveransen inneholder blant annet:

  • Redundant sensoroppsett for overvåkning av oksygen i alle kar.
  • Redundant sensoroppsett for overvåkning av vann-nivå i alle kar.
  • pH og redox sensorer ved sentrale punkter i prosessen.
  • Trykk, temperatur og mengdemålere tilpasset sjøvannsmiljø.
  • Komplett monteringsarmatur tilpasset applikasjonen.

Kunden får en løsning med utstyr som er konstruert for sikker drift over lang tid med minst mulig vedlikehold. Til eksempel benyttes optisk måler for oksygen som har et forventet serviceintervall på 2-3 år. Ved service kan kunden selv enkelt skifte fronten på sensoren, som ved montering automatisk kalibreres mot transmitter.

Norway Royal Salmon (NRS) bygger nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune. (Bilde: Pilar Entreprenør)

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›