Tilbake til referanser

Komplett selvsugende pumpestasjon for havbruk

Komplett pumpestasjon med rensing og desinfisering av sjøvann.

Kapasitet pumpe: 200m3/t mot 15 m løftehøyde.

Komplett ramme med selvsugende sentrifugal pumpe, KSB spjeldventiler med pneumatiske aktuatorer og tilbakeslagsventil, Bernoulli  filter, Siemens mengdemåler, Berson UV anlegg for desinfisering, samt Danfoss frekvensomformer og Tempress trykktransmitter med sjøvannsmembran.

Funksjonsbeskrivelse:

Sjøvann suges fra sjøvannsledning til pumpestasjonen. Aktuert spjeldventil, samt tilbakeslagsventil er installert på sugesiden av pumpa. Videre pumpes sjøvannet via et Bernoulli filter og Siemens mengdemåler til Berson UV-anlegg. Etter UV-anlegget er det montert aktuert spjeldventil. I tillegg komer stasjonen med Tempress trykktransmitter på trykksiden av pumpen.

  • Spjeldventiler med pneumatisk aktuator benyttes som sikkerhet for å stenge av anlegget. Styres fra SCADA kontrollsystem.
  • Selvsugende sentrifugalpumpe har keramisk belegg innvendig i pumpehus. Impeller i Duplex stål.
  • Selvrensende Bernoulli filter som styres på tidsintervall eller differansetrykk, alt etter hva som inntreffer først. Egen spyleledning som føres tilbake til sjø.
  • Mengdemåler og trykktransmitter med sjøvannsmembran kobles mot SCADA kontroll system, samt benyttes til styring av pumpe.
  • Frekvensomformer styres av signal fra SCADA kontrollsystem. Pumpehastighet reguleres etter behov.
  • UV anlegg har egen sensor for måling av UV intensitet, samt visker system som renser quarts-glass.
  • Hele stasjonen kobles opp mot eksisterende SCADA kontroll system.

Stasjonen er designet for å takle krevende forhold da installasjonen står et godt stykke over vannlinjen. Dette er det tatt spesielt hensyn til under prosjekteringen.

Det har vært en spennende og forholdsvis lang prosjekteringsfase, og ØJ er stolte av å kunne levere en optimal løsning for denne type installasjon. I leveransen ligger komplett montering av alle komponenter, sammen med rør i rustfritt stål på felles ramme, og hele riggen trykktestes før levering. Stasjonen leveres komplett og skal kobles til resten av eksisterende anlegg. ØJ bistår ved igangkjøring.

Har du et lignende behov eller vil vite mer om denne leveransen?

Ta kontakt med oss på pumper@owre-johnsen.no eller se her =>

Kilde: Rupro AS

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›