Tilbake til referanser

Aluminiumsrest drikkevann

Aluminiumsrest drikkevann

Vi leverer i disse dager vår første online-analysator for aluminiums-rest i drikkevann til et norsk vannverk på østlandet.

Hach EZ1000 måler mengde aluminium kolorimetrisk med en syklustid på 10 minutter.

Standard målerange er 0-150 µg/L som er global standard, men den kan leveres med intern fortynning av prøve ved behov.

Analysatoren har mulighet for opptil 8 prøvestrømmer, man kan da senke utgiftene per prøvepunkt. Dette spesifiseres ved bestilling og det er derfor viktig at man gjør en god planlegging før anskaffelsen (kan ikke ettermonteres). Her bistår vi kunden med utvelgelsen.

Applikasjon

Typisk plassering av denne analysatoren er etter behandling og før distribusjon. Et lavt innhold restaluminium/aluminiumrest bidrar både til dokumentasjon/kontroll av at koagulerings- og filtreringsprosessen i behandlingsanlegget fungerer som en hygienisk barriere.

Analysatoren kan også måle i råvannet. Ved mye organisk innhold bør den da leveres med en innebygget «digester» som gir mulighet for både oppløst og total aluminium.

Egen versjon tilpasset Nordiske forhold

Versjonen som nå leveres er en nordisk versjon for vårt kalde vann. Denne har innebygget varmekolbe så man til enhver tid har riktig temperatur på prøven for gode måleresultater.

EZ-Serien

EZ serien fra Hach kan leveres for en veldig stor bredde an online-analyse (mer enn 100 tilgjengelig parameter). Her følger noen av de områdene som er mulig å dekke med et EZ-instrument:

 • Bakterier, virus mm / ATP
 • Volatile fettsyrer / VFA
 • Total Nitrogen
 • Toksitet
 • TOC
 • COD
 • Aluminimum
 • Ammonium
 • Klor
 • Fluorid
 • Jern
 • Fosfor
 • Nitrat
 • Hardhet
 • Alkalinitet
 • Fargetall

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›