Kjemikaliepumper

Sikker håndtering av syrer, baser og kjemikalier krever spesialutstyrte pumper. Pumpedesignet må ta hensyn til type kjemikalie, både med tanke på designløsning og materialvalg. Temperatur vil også være en faktor av stor betydning for pumpedesignet. Medie kan både være kaldt og varmt, aggressivt, flyktig, eksplosivt, giftig, forurenset og spesielt dyrebart. Av denne grunn blir ofte de våte pumpedelene laget av korrosjonsresistante metalliske og ikke-metalliske materialer, evt. beskyttet av plast, gummi eller annet belegg. Det stilles også krav til tetninger, evt. tetningsfrie pumper for å forhindre kjemikalier i å lekke ut under drift og stans.

KSB har standardisert sine kjemikaliepumper mot kjemisk- og petrokjemisk industri, samt matvareindustri, raffineri og høy-temperatur oppvarmingssystemer. Kjemikaliepumpene kan leveres for vertikal , horisontal eller neddykket installasjon. Kjemikaliepumpene er generelt ikke selvsugende og trenger et positivt innløpstrykk for optimal drift.

Fra Seepex fører vi også flere standardiserte og tilpassede løsninger. Ta kontakt med oss om du trenger riktig kjemikaliepumpe for ditt kjemikaliesystem. Det samme gjelder også om det er snakk om doseringspumpe for kjemikalier.


Delta 200-serien – tannhjulspumpe, 0-130 l/min – 0-10 bar

Delta 200-serien er konstruert som en allround tannhjulspumpe og kommer i 5 ulike størrelser. Felles for de alle er en pålitelig og robust konstruksjon som kan håndtere ulike typer væsker og fluider. Pumpene kan også leveres med innebygget sikkerhetsventil (X), satt til ca. 3 bar, som enkelt kan justeres ved behov.

Generelt for pumpene gjelder at de er selvsugende, kan kjøres i begge retninger og tåler tørrkjøring ved korte intervaller.

Pumpene er normalt drevet av 4-, 6- eller 8-polet el.motor. Alternativt luft- eller hydraulikk motor. Ved supplering av gear eller frekvensomformer, vil kapasitet kunne reguleres innenfor pumpens trykk – og arbeidsområde.

Fullstendig prosesskontroll starter med pumpen. Den unike designen av en progressiv skruepumpe
gir flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle kjemiske doseringspumper på grunn av de nøyaktige,
stabile, repeterbare doseringene med minimal pulsering og ingen vakumlås.

Uønsket slipp er minimert selv når væsketemperatur, viskositet eller utløpstrykk svinger.

Pumpedesignet inneholder en elektronisk programmeringsmodul (EPM) minnebrikke som
parametere kan forhåndskonfigureres. Dette gjør erstatning av en stasjon enkel, rask og nøyaktig.
Bare sett EPM-brikken fra en tidligere stasjon inn i den nye, uten stopptid mellom stopp
og startups.

BENEFITS
– NSF/ANSI 61 certified pumps with accurate, repeatable metering eliminate over and underfeeding
– Low shear ensures chemical potency
– Minimal pulsation eliminates dampeners and regulating valves
– No vapor lock
– Predictive maintenance, no risk for catastrophic failure
– Less slip

KEY FACTS
Conveying capacity:
1.05 – 250 USGPH (950 l/h)
– Pressure:
175 psi (12 bar)
INTELLIGENT METERING PUMPS (IMP)

Standardisert kjemikaliepumpe - for en rekke ulike applikasjoner. Kan pumpe krevende materiale men også sjøvann, varmtvann mm. Kan også leveres med ATEX godkjenning.

 • I henhold til ISO 2858 / ISO 5199 og direktive 94/9/EC (ATEX)
 • Høy driftsikkerhet og lave driftskostander.
 • Energieffektiv

Plukkes ut med den materialkvalitet som kreves av din applikasjon. Kan leveres med;

 • Grey cast iron JL1040/A48CL35
 • Cast steel GP240GH+N/A216GrWCB
 • Stainless steel 1.4408/A743GrCF8M
 • Duplex steel 1.4593/1.4517/A995GrCD4MCuN
 • Other special materials

 

Technical data

 • Flow rate Q Up to 1,160 m3/h (50 Hz)
 • Up to 1,400 m3/h (60 Hz)
 • Head H Up to 162 m (50 Hz)
 • Up to 233 m (60 Hz)
 • Operating temperature t -40 °C to +400 °C
 • Operating pressure p Up to 25 bar

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›