Vannmåler

 

eLSTER rINGSTEMPEL VERTIKAL v220

Med riktig vannmåler kan du redusere vannavgiften slik at den står i samsvar med faktisk forbruk.
Det kan spare deg for flere tusenlapper i året.

 

 

En vannmåler sikrer:

  • Nøyaktig måling basert på faktisk forbruk
  • Færre tvister
  • Du kan følge med på eget forbruk, få innsikt i mønster og vaner
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

Hos Øwre-Johnsen tilbyr vi et bredt utvalg av vannmålere. Vi har levert driftsøkonomiske løsninger til våre kunder i over 60 år. Som en kompetansebasert handelsbedrift forhandler vi kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster. Vår sammensetning av områder, og samspill mellom disse sikrer deg en bedre tilpasset og rimeligere løsning enn om du kjøper fagene hver for seg.

Vår misjon er: Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Spar penger

Mange nordmenn betaler for mye i vannavgift. Ved å installere en vannmåler kan du spare flere tusenlapper i året. Dersom du ikke har installert en vannmåler i boligen din, betaler du en fast sats i vannavgift til kommunen. Vannverkene i Norge drives av selvkost, noe som innebærer at kostnadene fordeles på kommunens innbyggere.

For noen kan dette innebære at de betaler for større vannforbruk enn det husholdningen faktisk bruker. Dersom for eksempel barna har flyttet ut, er sannsynligheten stor for at kommunen beregner et større vannforbruk enn det du egentlig bruker. Grunnlaget for vann- og avløpsgebyret beregnes ut fra antall kubikkmeter boligen består av. I tillegg er det vanlig å legge til et abonnementsgebyr.

Hos Øwre-Johnsen AS får du tak i et variert utvalg av løsninger og utstyr til konkurransedyktige priser, som sjøvannspumpe, husvannsmåler og frekvensomformer.

Slik er regelverket

I Norge har myndighetene definert hvilke krav som gjelder til vannmålere for salg i “Forskrift om krav til vannmålere”. Blant annet stilles det krav til hvor nøyaktige en måler skal være, i tillegg til krav til minste strømningsrate, overgangsstrømningsrate, permanent strømningsrate og overlaststrømningsrate.

Det norske regelverket er i henhold til Measurement Instrument Directive (MID), et europeisk direktiv som trådte i kraft i 2006. MID er et direktiv fra EU som skal sette en felles standard på juridisk metrologi på tvers av medlemslandene i EU. Det betyr at alle typer meter som mottar en MID-godkjenning kan brukes i alle land over hele Europa.

Klassifisering av vannmålere

Klassifisering gjøres ut fra hvor stor evne vannmåleren har til å fange opp vann. Den nye måten å klassifisere målere er angitt med en R-verdi. Denne fremkommer ved å beregne målerens Q₃/Q₁.

Lav R-verdi betyr at måleren har en snevert område hvor den evner å måle vannstrømmen, mens en vannmåler med høy R-verdi klarer å fange opp vannet over et mye større område.

Vi skiller mellom følgende vannmålere:

  • Vingehjulsmålere
  • Ringstempelmålere
  • Turbinmålere
  • Elektromagnetiske målere

Som hovedregel kan vi si at vingehjulsmålere plasserer kan enkelte statiske målere (ultralyd eller elektromagnetisk måleprinsipp) klare klassifisering langt over 400, mens det i kategorien bulkmålere er både turbinmålere (woltmann), kombinasjonmålere og elektromagnetiske/ultralydmålere som klarer de øverste klassene.


 

Slik leser du av vannmåleren

Måleren skal leses av én gang i året, og avlesningskort blir sendt til abonnementer fra kommunen mot slutten av året. På avlesningskortet står det beskrevet dine ulike alternativer for å melde inn vannforbruket.

Dersom måleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket for deg. Her kan det være lurt å vite at kommunen kan foreta en avlesning på din regning, dersom vannmåleren ikke blir lest av på flere år.

Om oss

Øwre-Johnsen er en kompetansebasert handelsbedrift som forhandler kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster for våre kunder. Vår sammensetning av områder, og et godt samspill mellom disse, sikrer deg en bedre tilpasset og rimeligere løsning enn om du kjøper fargene hver for seg.

Vi legger vekt på soliditet og troverdighet. Derfor vil du på våre sider finne et utvalg av referanse-historier. Vi vil løpende publisere nye bevis på at våre kunder øker sin lønnsomhet og forbedrer sin drift, og håper du finner noen du kan kjenne deg igjen i. Ta kontakt hvis du leter etter noen med lignende utfordring som deg, vi kan svært ofte vise til løsninger vi har levert andre steder.

Har du spørsmål knyttet til ny eller eksisterende vannmåler? Kontakt oss på telefon +47 72 59 61 00 eller mail firmapost@owre-johnsen.no.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›