Tilbake til referanser

Ny komplett sjøvann-pumpestasjon leveres!

Komplett pumpestasjon inkludert rensing av sjøvann.

For å øke kapasiteten på et eksisterende anlegg leverer vi komplett sjøvann-stasjon for tilkobling lokalt.

Design

Komplett ramme på 2550x1750x2445 med Sulzer ejektor, to KSB sentrifugalpumper, flere KSB skyvespjeldventiler med pneumatiske aktuatorer, tilbakeslagsventiler, spjeldventiler, kuleventiler, samt to Bernoulli filter, to Danfoss frekvensomformere og fire Tempress trykktransmittere med sjøvannsmembran.

Kapasitet

Kapasitet pumper – Fire ulike driftspunkt:
1. 170 m3/t mot 50 m løftehøyde.
2. 70 m3/t mot 50 m løftehøyde.
3. 200 m3/t mot 40 m løftehøyde.
4. 250 m3/t mot 40 m løftehøyde.

Funksjonsbeskrivelse:

Sjøvann suges fra sjøvannsledning til pumpestasjonen med ejektor. Sjøvannsledningen deler seg inn i to hovedlinjer. Aktuerte skyvespjeldventiler, gummikompensatorer og Tempress trykktransmittere er installert både på suge- og trykksiden av pumpene. Videre pumpes sjøvannet via Bernoulli filter for rensing og videre til ny produksjon, samt ekstra kapasitet på eksisterende anlegg. Stasjonen er designet slik at det er mulig å forsyne begge eller motsatt filter fra én av pumpene. Det er også mulig å bypasse filterne.

  • Skyvespjeldventiler med pneumatisk aktuator benyttes som sikkerhet for å stenge av mot anleggene og svitsje mellom hovedlinjene. Disse kan styres fra et SCADA kontrollsystem.
  • Sentrifugalpumper i 316 rustfritt materiale.
  • Selvrensende Bernoulli filter som styres på tidsintervall eller differansetrykk, alt etter hva som inntreffer først.
  • Felles spyleledning for drenering og vedlikehold som skal føres tilbake til sjø.
    Trykktransmittere med sjøvannsmembran kan kobles mot SCADA kontroll system.
  • Frekvensomformere kan styres av signal fra SCADA kontrollsystem. Pumpehastighet reguleres etter behov.

Designet for krevende forhold

Stasjonen er designet for å takle krevende forhold da installasjonen står et godt stykke over vannlinjen. Dette er det tatt spesielt hensyn til under prosjekteringen. ØJ er stolte av å kunne levere en optimal løsning for denne type installasjon. I leveransen ligger komplett montering av alle komponenter sammen med rør i rustfritt stål på felles ramme. Stasjonen leveres komplett og kobles til sjøvannsledning og to anlegg. ØJ bistår ved igangkjøring.

Dimensjoner: 2550 x 1750 x 2445
Kunde med på besiktigelse av ferdig rigg før avsending og levering.
På vei til kunde.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›