Tilbake til referanser

Kraftverk drar nytte av oljefiltrering!

Over 100 filter installert

Vesentlig redusert risiko for driftsbrudd

Å ha filter montert på turbinaggregater, styrelager og bærelager på vannturbiner har vist seg å være en svært effektiv og rimelig forsikring mot drift-stans.

Dette har fungert så godt og vist så gode resultater at kunden over flere år jevnlig har økt bruken og utvidet installasjonen av filter til flere anlegg.

Totalt har vi levert over 100 filter til èn og samme eier, fordelt på mange ulike lokasjoner.

Det er svært mange kraftverk i Norge som ennå ikke har sett de store fordelene som ligger i en enkel og billig investering i et CJC – filter.

 

Kompetanse

Vi har inngående kunnskap om olje-filtrering og rådgir i hvert enkelt tilfelle for å sikre at man får riktig modell, og ikke kjøper et unødig dyrt filter, eller ender opp med et med for liten kapasitet. For bruk på applikasjoner som vist her leveres primært disse modellene:

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›