Tilbake til referanser

Forbåt med strålende smøreoljefilter-erfaring.

Strålende erfaring med filter på smøreolje.

 

Morten Krognes

Vår driftserfaring fram til filterskifte er meget bra! Vi veide én av insatsene, og vekta viste 12,3 kg! Oljen i motoren er fremdeles brun og ikke svart! -Kjempebra dette CJC filteret

Uttalelsen kommer fra Morten Krognes, Maskinsjef på Eidsvaag Vega.

SYSTEM

Engine Lube Oil System
Engine: MAK 8M20, 1520 kW for Propulsion System
Oil Type: Marway 1040
Oil Volume: 900-1000 ltr

Skretting forbåt filter

PROBLEM

Motoroljen var forurenset med høyt innhold av sot, oksidasjon og partikler.

Eksisterende Lube Oil Separator greide ikke å oppnå ønsket olje-renhet. I tillegg var separatoren tidkrevende og dyr å drifte, med høye servicekostnader og høyt oljeforbruk.

Maskinistene brukte årlig ca. 200 arbeidstimer på separatoren. Halvparten av disse arbeidstimene ble tilbrakt i miljø med avgassing og diesellukt fra vaskebad i forbindelse med renhold av separatordeler.

LØSNING

Separatoren ble erstattet med CJC Filter, modell HDU 27/108P-E2H1L1PVZ, bestående av 4 stk. A 27/27 innsatser med en smusskapasitet på 32 kg.

Motor ble overhalt, og ny olje byttet på verksted samtidig.

Filterinnsatsene ble byttet etter ca. 5 måneders drift, og da var oljen fortsatt brun, og ikke svart. Ved å erstatte separatoren med CJC filteret fikk maskinistene frigjort 190 arbeidstimer/år som de kan bruke på andre oppgaver.

 

TEKNISKE FORDELER

Driftssikkerheten til CJC filteret er veldig høy. CJC filteret har kun pumpe og motor som bevegelige deler. Til sammenligning hadde den 10 år gamle separatoren med 2 stk. påhengte pumper sine mekaniske svakheter. Ved kontinuerlig drift ble det et høyt timetall på de bevegelige delene i separatoren. Når komponenter gikk i stykker ble separatoren veldig tidkrevende. Etter at CJC-filteret ble installert, har de spart store utgifter til deler, samt sluppet plunder og heft i forbindelse med reparasjon.

HDU 27/108P

 

ØKONOMISKE FORDELER

HDU 27/108P-E2H1L1PVZ inneholder 4 stk. A 27/27 innsatser som byttes ca. 3 ganger i året. Det betyr en filterkostnad på ca. 7500,- kr./år. Til sammenligning var driftskostnadene til separatoren ca. 35-40 000,- kr/år.

Da er ikke arbeidstimer til drift og vedlikehold medregnet.

Mens maskinistene tidligere brukte ca. 200 arbeidstimer/år på drift & vedlikehold av separatoren, bruker de i dag mindre enn 10 arbeidstimer/år på CJC Filteret.

Det er en reduksjon på 95%.

MILJØMESSIGE FORDELER

Eidsvaag AS er et rederi med en veldig tydelig miljøprofil og har et veldig aktivt miljøengasjement blant de ansatte. Det er det første rederiet som har blitt miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det innebærer at de blandt annet raporterer inn olje og drivstoff-forbruket sitt. Da rederiet besluttet å erstatte smøreolje-separatoren med CJC filter, så ga dette en betydelig miljøgevinst i form av redusert oljeforbruk og mindre sludge.

Basert på disse positive miljøeffektene, besluttet rederiet at de også skulle erstatte diesel-separatoren med CJC filter. Filterseparator PTU1 27/54 P-E2PW for rensing av dieselen ble installert 1 år senere ved det årlige verkstedoppholdet.

ARBEIDSMILJØ

Separatoren måtte rengjøres manuelt hver 4.dag. Denne prosessen tok ca. 2 timer, og halvparten av tiden gikk med til å vaske separatorskåler i dieselbad.

Etter installasjon av CJC-filteret slipper maskinistene den manuelle rengjøringen, samt slipper avgassing og diesellukt fra vaskekar med separatordeler.

Alt i alt føyer konverteringene fra Separator til CJC filter seg inn i rederiets Helse, Miljø & Sikkerhetssystem (HMS-system) og miljøprofil.

Bilde tatt etter filter satt i drift.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›