Tilbake til referanser

Filtersystem gjør underverk for steinknuser

Kunde imponert og svært fornøyd med CJC – filterløsning fra Øwre-Johnsen.

Bakgrunn:

Kunden har over flere år hatt store utgifter knyttet til stans og vedlikehold på knuseren. Årsaken til utfordringene har vært knyttet til vann og partikler i olje, som har medført stor slitasje på utstyret. Ca èn gang i året har man tradisjonelt skiftet olje. Oljen har da alltid vært svært skitten (se video).

Kunden har tidligere prøvd med offline-filter fra en av våre konkurrenter uten å ha oppnådd noen gevinst. Skepsisen var derfor stor før de bestemte seg for å prøve med et CJC-filter.

Applikasjon: Metso Crusher GP500

 

Oljetype: Texaco Meropa 150
Oljevolum: 400L

Oljeprøver før installasjonen: 

 

 

Vi startet høsten 2018 med å ta oljeprøve før installasjon av filter. Kunden hadde hatt store problemer, et annet system hadde vært forsøkt, men koblet ut igjen etter dårlige resultater.

Prøven viste en ekstremt skitten olje (mye mer enn ISO 24/22/19). På dette tidspunktet var oljen 1 1/2 år gammel.

Se også video litt lenger ned i saken for å få et inntrykk av hvor skitten denne oljen var.

Systemvalg, CJC HDU 27/54

 

Når vi velger ut riktig filter til våre kunder er det en rekke forhold som er avgjørende for at kunden får en løsning som blir god nok til å fungere over lang tid. Hvilken type applikasjon vi jobber med er avgjørende for hvor mye vann og partikkelhåndtering vi trenger å ta høyde for. Videre er oljetype, temperatur og oljevolum alle med på å påvirke vårt valg av riktig filtersystem og riktig innsatstype.

Bildet viser et HDU 27/27 filter, men i dette tilfellet leverte vi en HDU 27/54. Det er samme løsning, men med 2 innsatser oppå hverandre så det er litt høyere enn det som vises her. Tegningene på dette med dimensjoner ser du under:

 

Resultater

 

Oljeprøven fra før vi startet med filtreringen. Den første oljeprøven etter installasjonen ble tatt allerede etter 1 uke med filtrering. Allerede er det mulig å se en kraftig forbedring av oljekvaliteten. Den neste prøven ble tatt etter to uker. Nå ser oljen ut som ny. Den siste oljeprøven ble tatt etter 3 måneder, og sendt til analyse. Den viser ISO 16/14/11 – ren olje. Systemet har i perioden vært i full drift.

 

Gevinster

 

Kunden endrer frekvensen på oljeskift fra ca 1 gang i året til 1 gang hvert fjerde år. Den største gevinsten kommer imidlertid fra reduserte kostnader knyttet til systemstopp med bakgrunn i uren olje. Dette gir kraftig reduksjon i kostnader til reservedeler og betydelig økt produktivitet på knuseren.

Før filteret ble installert opplevde kunden system-sammenbrudd 2 ganger i året. Etter filteret ble installert har det ikke vært noen stopp.

Generelt kan vi si at en forbedring av oljen fra 24/22/19 (her var den enda skitnere) til 16/14/11 gir en forlenget levetid på minst 8-10 ganger for lager, gir og andre mekaniske komponenter i berøring med oljen.

 

Spørsmål og svar


Hvor mange innsatser har gått med?
Når er system er ekstremt skittent er det ikke uvanlig at man må skifte innsats ganske raskt siden filtersystemet tar ut alle partikler som har lagret seg rundt i systemet over tid. I dette tilfellet har det vært skiftet innsatser 1 gang (etter ca 2 måneder). Fremover regner vi med at årlig innsatsskifte vil være tilstrekkelig.

Hva koster innsatsene?
I dette systemet bruker vi 2 x B 27/27 innsatser. Ett filtersett med 2 innsatser koster ca 4.400 kroner.

Hva kostet filteret?
Filtersystemet kom med dette oppsettet på mellom 35.000 og 40.000. Et CJC filter koster litt mer enn noen konkurrenter, men forskjellen har vist seg dokumentert i dette tilfellet. Et konkurrerende filter er prøvd tidligere, men er koblet ut og investeringen var bortkastet. Det er også viktig å nevne at et CJC filter er mye rimeligere i bruk enn konkurrerende løsninger pga den unike smuss-kapasiteten i innsatsene (med andre løsninger må du skifte filter mye oftere).

Hvorfor ofte må jeg regne med å skifte innsatser?
I dette tilfellet ser det ut til å holde med ètt innsatsskifte for å få renset systemet for ureneheter bygget opp over tid. Èn innsats har en smusskapasitet på 8-10 kg (klart markedsledende). I dette tilfellet har vi altså hentet ut hele 16-20 kg partikler på et par måneder. Deretter, når du har oppnådd ren olje vil det normalt holde å skifte innsatser èn gang pr år.

Hvordan vet jeg når vi skal skifte innsats?
Filteret er utstyrt med et manometer. Når trykket øker med x bar viser systemet at innsatsen er full, og man må bytte for å få trykket ned, og filteret til å fungere riktige.

Hva skjer hvis jeg ikke skifter innsats?
Systemet er laget slik at når trykket blir for høyt går oljen i «by-pass» forbi filterinnsatsen. Dermed blir ikke oljen filtrert. Det er ikke noen drifts-kritisk situasjon, men man får naturligvis ingen gevinst av filteret dersom det blir stående med full innsats.

 

Video av olje før og etter filtrering:

Før filtrering

Etter filtrering

 

Dette caset er ifra Norge, og dokumentert av Øwre-Johnsen. Ta kontakt med oss på filter@owre-johnsen.no dersom du vil ha mer info, eller ta en telefon til oss. Kontaktinformasjon.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›