Tilbake til referanser

Enorme mengder smuss ut av diesel.

Seiler du i internasjonale farvann?

Flere av våre kunder har skip som seiler i internasjonale farvann, og det er ikke alle steder i verden man får like ren diesel når man fyller.

 

Vi har hørt mange historier, og flere har erfart diesel med høy vanninnhold, stor andel rå-olje, eller rett og slett smuss og jordpartikler i dieselen. Dette kan gi store motorproblemer og forårsake kostbare, omfattende service og vedlikeholdsopphold, eller i verste fall full stopp og avvikling av oppdraget.

Da er det en billig forsikring å ha en filterinstallasjon som renser dieselen før den kommer til forbrenning i motorene.

Det spesielle i dette caset er ikke bare at filtrene har tatt ut enorme mengder partikler fra dieselen, men også det faktum at våre CJC filter her står installert i serie ETTER en konkurrerende løsning.

Det som er fanget opp av CJC filterne har altså allerede passert konkurrentens løsning før dieselen kommer til CJC filterne.

Bildene taler for seg selv.

 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›