Tilbake til referanser

Trygg tilgang på strøm på Salmars Ocean Farm.

Til Salmars Ocean Farm 1 har vi levert CJC filterseparator.

Salmars imponerende Ocean Farm 1 ble høsten 2017 transportert til Frohavet klar for å pilotere neste fase innen norsk oppdrettsnæring. 

Til denne imponerende havfarmen har vi levert CJC Filter Separator PTU for diesel. Dette er en svært kosteffektiv (rimelig) og kompakt separator som fjerner vann og partiker >3 micron slik at diesel alltid er helt ren og tørr. Filteret sikrer dermed at strømgeneratoren på Ocean Farm 1 til enhver tid har tilgang på ren diesel og fjerner en viktig kilde til mulig driftsstans.

Dette er en svært rimelig måte å øke driftsikkerheten på. Dieselrelaterte driftsproblemer fjernes, og ettersom dieselen i dagtank er fri for smuss, reduseres kostnadene til bytte av in-line filtre betydelig.

En F 15/25 filterinnsats koster ca 1.000,-  og har veldig stor smusskapasitet. Normalt forbruk er 2-4 innsatser i året.

 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›