Øwre-Johnsen leverer gode løsninger:

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder.

Komplettleveranse Instrumentering RAS

Verdens mest moderne smoltanlegg henter komplett leveranse av instrumentering fra Øwre-Johnsen. Leveransen inneholder alt innen mengdemålere, trykk, temperatur og vannkvalitet. Over 300 sensorer / instrumenter skal bidra til å sikre et godt og kontrollert miljø i anlegget. Les mer =>

Aluminiumsrest drikkevann

Vi leverer i disse dager vår første online-analysator for aluminiums-rest i drikkevann til et norsk vannverk på østlandet. Les mer om dette sterke produktet og applikasjonen

Se sak for mer info =>

Nofima med storbestilling av Siemens vannmålere.

Vi takker Nofima for bestillingen av 30 stk elektromagnetiske vannmengdemålere, Siemens Mag5000 og Siemens målerør MAG5100W.

Lerøy

Til Lerøy Midt har vi levert et svært bredt spekter av produkter fra vår avdeling Automatikk & Instrumentering samt vår Pumpe-avdeling.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›