Doseringspumper

Ulike industriprosesser anvender dosering for justering av ulike parametre. For eksempel er det vanlig å dosere vannglass i drikkevannssystemer for korrosjonsbeskyttelse av rørnettet, klor doseres for å fjerne bakterier i bassenganlegg og polymerer injiseres i avløpsslam for økt viskositet og mindre friksjon i rør når slammet «skytes» videre i prosessen.

Doseringen krever høy presisjon og driftssikkerhet. Fortrengningspumper som stempelpumper og membranpumper er pumpetyper som ofte brukes for dosering. Disse kan være elektromagnetisk- eller motordrevne. Kapasiteten reguleres manuelt eller styres via mA, puls, tid etc.

Vi kan hjelpe deg med å finne en driftssikker og nøyaktig doseringspumpe til ditt anlegg. Ta kontakt med oss.


Delta 200-serien – tannhjulspumpe, 0-130 l/min – 0-10 bar

Delta 200-serien er konstruert som en allround tannhjulspumpe og kommer i 5 ulike størrelser. Felles for de alle er en pålitelig og robust konstruksjon som kan håndtere ulike typer væsker og fluider. Pumpene kan også leveres med innebygget sikkerhetsventil (X), satt til ca. 3 bar, som enkelt kan justeres ved behov.

Generelt for pumpene gjelder at de er selvsugende, kan kjøres i begge retninger og tåler tørrkjøring ved korte intervaller.

Pumpene er normalt drevet av 4-, 6- eller 8-polet el.motor. Alternativt luft- eller hydraulikk motor. Ved supplering av gear eller frekvensomformer, vil kapasitet kunne reguleres innenfor pumpens trykk – og arbeidsområde.

Fullstendig prosesskontroll starter med pumpen. Den unike designen av en progressiv skruepumpe
gir flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle kjemiske doseringspumper på grunn av de nøyaktige,
stabile, repeterbare doseringene med minimal pulsering og ingen vakumlås.

Uønsket slipp er minimert selv når væsketemperatur, viskositet eller utløpstrykk svinger.

Pumpedesignet inneholder en elektronisk programmeringsmodul (EPM) minnebrikke som
parametere kan forhåndskonfigureres. Dette gjør erstatning av en stasjon enkel, rask og nøyaktig.
Bare sett EPM-brikken fra en tidligere stasjon inn i den nye, uten stopptid mellom stopp
og startups.

BENEFITS
– NSF/ANSI 61 certified pumps with accurate, repeatable metering eliminate over and underfeeding
– Low shear ensures chemical potency
– Minimal pulsation eliminates dampeners and regulating valves
– No vapor lock
– Predictive maintenance, no risk for catastrophic failure
– Less slip

KEY FACTS
Conveying capacity:
1.05 – 250 USGPH (950 l/h)
– Pressure:
175 psi (12 bar)
INTELLIGENT METERING PUMPS (IMP)

Til den nøyaktigste dråpe.

SEEPEX doseringspumpe kan dosere med en målenøyaktighet på ± 1%. De brukes for et bredt spekter medier fra lav til svært viskøst medie til medier som inneholder faste stoffer og kjemisk etsende medier. Alt dosert ned til svært lav pulsering for kontroll på hver dråpe.

Nøkkelinformasjon
Kapasitet: 0.06 L/H – 1,000 L/H

Trykk: Opptil 48 BAR / 700 PSI

 

EGENSKAPER & FORDELER
  • Modulært system for rask og enkel konvertering
  • Pumping med lav pulsering
  • Høy doseringsnøyaktighet (avvik ± 1%)
  • Enkelt vedlikehold på grunn av plug-in-tilkoblingen
  • Materialkombinasjoner tilgjengelig for alle produktvarianter

Med integrert frekvensomformer, komplett pumpeløsning inkludert med trykk, temperatur og mengde - overvåkning er dette en komplett løsning som sikrer riktig dosering til din applikasjon. Spesifiseres etter kundens behov for en stor bredde av applikasjoner. Ta kontakt for tilbud på løsning.

FEATURES
– Easy implementation of complex dosing in continuous and batch mode
– Realization of short filling times and resource-efficient media pumping
– Cost reduction due to minimal pulsation and high repeatability
– Easy integration into higher-level controls and automation systems
– Operation via handheld panel or various fieldbus systems
– Broad pumping performance range through our modular system

KEY FACTS

Conveying capacity:
3–2,000 l/h

Pressure:
up to 48 bar (700 psi)

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›