Signalgiver Falcon PR6

Signalgiver Falcon PR6

Forespør

Signalgiver Falcon PR6 med puls eller M-Bus. Batterioperert, med et integrert 3,6 VDC lithium-batteri med levetid på minimum 10 år. Kan enkelt (etter)monteres på følgende vannmålere:
V200, V220, C4000 (omløpsmåler)

Signalgiveren er batterioperert, med et integrert 3,6 VDC lithium-batteri med levetid
på minimum 10 år.
Signalgiveren har kapslingsgrad IP68 (vanntett), og temperaturområde -15 til 70 oC.
Signalgiveren har en 2 meter faststøpt signalledning, som kan forlenges ved bruk av
skjøtehylser eller koblingsboks.

Signalgiveren har to (2) pulsutganger med forskjellig pulsskalering (pulsfaktor) som er angitt som:
K: 1/10 : Puls pr 1 liter & puls pr 10 liter ID nummer 2925M1265 (685510070)
K: 1/100 : Puls pr 1 liter & puls pr 100 liter ID nummer 2925M1261 (685510071)
K: 1/1000 : Puls pr 1 liter & puls pr 1000 liter ID nummer 2925M1262

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›