Energivurdering av pumpeanlegg.

Forespør

La oss finne miljøgevinster & besparelser for deg!

Hver dag forsvinner enorme menger unødvendig energi i anlegg som ikke er justert inn korrekt. Det er vanskelig å finne tid til å gjøre en slik gjennomgang, derfor gjør vi den for deg!

Det kan være svært mye energi å spare på effektivisering av pumpene. En gratis energigjennomgang av pumpeparken din vil kunne belyse hvilke drifter som hos deg har størst potensiale. På toppen av dette får du en god dokumentasjon som er nyttig å ha ved miljørevisjon og sertifisering.

Uavhengige studier fra Tyskland viser at 30 prosent av alle elektriske motorer kan kjøres mer energieffektivt. Bruk av frekvensomformere og energieffektive motorer kan gi inntil 50 prosent reduksjon i energibehov i forbindelse med drift av pumper.

GRATIS

Energivurdering av pumpeanlegg.

Kategori:

Mye penger å spare

 

Pumper er svært ofte overdimensjonerte, uavhengig av reguleringsbehov. Hastigheten kan derfor ofte reduseres noe. 7 % redusert last = 3.5 Hz, gir 20 % energisparing. I tillegg reguleres ofte pumper med strupemetoden, som kan sammenlignes med å gi full gass og samtidig bremse for å justere hastigheten.

Forholdet mellom hastighet og effektforbruk i sentrifugaldrifter:

  • Hvis hastigheten reduseres med 20%, vil effektforbruket falle med 50%.
  • Mengden reduseres linjert med turtallet, altså med 20%
  • Trykket faller i annen potens.

God virkningsgrad og turtallsregulering er viktige faktorer for energioptimalisering av pumpeanlegg.

Dette kan oppnås ved å installere frekvensomformer på eksisterende pumper.

En bonus man oppnår ved å redusere hastigheten på pumper, er mindre mekanisk slitasje. Dette forlenger levetid på pumpe, samt reduserer behovet for vedlikehold.

Gratis miljødokumentasjon

Ta kontakt med oss så gjør vi en gratis gjennomgang av ditt anlegg. Du har alt å tjene på dette, og får i ettertid god dokumentasjon på den informasjonen som er innhentet om ditt anlegg.

Forespør gjennomgang >