Depac 432 keramisk maling

Depac 432 keramisk maling

Forespør

Depac 432  Kerammaling S er en avansert baseforsterket, ingeniørfremstilt kompositt utviklet for å beskytte nye og gamle metaller som utsettes for korrosjon-, og kjemikalieangrep. Selv gjennomstrømmingen i pumper og rør vil forbedres på grunn av den glatte komposittoverflaten som minsker friksjonen mellom media og overflaten. Godkjent for bruk i direkte kontakt med drikkevann.

FORDELER

  • ENERGIBESPARENDE
  • ENKEL Å PÅFØRE
  • STOR VEDHEFT OG SLAGSTYRKE
  • RESISTENT MOT TEMPERATURSJOKK

BRUKSOMRÅDER

Drikkevannstanker, papirmaskiner, drikkevannspumper, røykgassanlegg, ventiler, korrosjonsbeskyttelse, rør vakuumpumper, kondensatpumper, vifter, pumpehjul,  filter, tanker, evaporatorer, varmevekslere, omrørere.

 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›