Chesterton 785 monteringspasta

Chesterton 785 monteringspasta

Forespør

Ett monteringsfett beregnet for å lette remontering / demontering. Ingen giftige tungmetaller.  Beregnet på bolter, flenser m.m. Tåler opp til 1204grC

Forpakninger:        200gr tuber,  500gr boks med pensel, 24kg spann

  • Ingen giftige tungmetaller
  • Syntetisk base
  • For ekstreme trykk opp til 4730kg/cm2
  • Stort temperaturområde  -34/ +1204grC
  • Balansert friksjonskoeffsient
  • Ultrasmå partikler

Fordeler:

  •  Ikke skadelig for personell
  • Karboniserer ikke
  • Kan brukes under de mest ekstreme forhold
  • Fyller opp mikroskopiske riller

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›