Øwre-Johnsen har levert driftsøkonomiske løsninger i over 70 år.

Vår misjon er: Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Vi er en kompetansebasert handelsbedrift som forhandler kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster for våre kunder. Vår sammensetning av områder, og samspill mellom disse sikrer deg en bedre tilpasset og rimeligere løsning enn om du kjøper fagene hver for seg.

Dark-Ocean-Waves-Wallpaper-5

Under Om Øwre-Johnsen finner du informasjon om vårt kvalitetsarbeid, fokus på dokumenterte resultater, samfunnsansvar, generell fakta, selskapets historikk med mer.

Kvalitet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger Øwre-Johnsen samler inn om sine kunder og besøkende på våre internettsider, og hvordan vi bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Les mer

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vår virksomhet oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø, med fokus på godt og riktig HMS -arbeid.

Vi har nylig gjennomført resertifisering (januar 2019).
Se vårt sertifiseringsdokument her

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
Les mer om ordningen

Svane_logo

Våre rengjøringsprodukter er Svanemerket

Gront_pkt_logo

Godkjent innsamlings- og resirkulering-punkt for all brukt bølge- og papp-emballasje

Achilles

Registrert og kvalifisert leverandør

Sellicha

Registrert og kvalifisert leverandør

Dokumentert

Vi legger vekt på soliditet og troverdighet. Derfor vil du på våre sider finne et utvalg av referanse-historier. Vi vil løpende publisere nye bevis på at våre kunder øker sin lønnsomhet og forbedrer sin drift, og håper du finner noen du kan kjenne deg igjen i. Ta kontakt hvis du leter etter noen med lignende utfordring som deg, vi kan svært ofte vise til løsninger vi har levert andre steder. Referansearkiv

Vi er stolte av å kunne vise til trygg og god drift over mange år, og innehar meget god kredittverdighet.

Nettverk

Vi er en del av NCE Aquatech Cluster.

NCA Aquacluster Medlem

Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar utøves først og fremst i kraft av den virksomheten vi representerer. Vi skal være en solid arbeidsplass, bevisst vårt ansvar som arbeidsgiver og leverandør. Vi utøver vår virksomhet med tanke på langsiktig bærekraft for våre samarbeidspartnere, det miljøet vi opererer i og oss selv.

Idrett og frivillig arbeid

Idrett_small_

Verdiene som er representert i topp-idrett og frivillig arbeid er svært gode inspirasjonskilder for oss. Vi er ydmyk for den innsats som legges ned av enkeltpersoner og lag på begge disse arenaene og er glad for å kunne bidra ovenfor disse organisasjonene. Samtidig lar vi oss imponere av den metodiske og standhaftige strategien som ligger bak enhver sterk enkelt og lag-prestasjon.

Vi støtter Byåsen Håndball Elite og lar oss spesielt inspirere av den imponerende utviklingen de har på sine unge spillere. 6 av spillerne med på landslags-uttak høsten 2015 er imponerende!

Granaasen

Vi er stolte over å være på lag med verdens beste prestasjonsmiljø for kombinert.

Kolstad

Idrett spiller en sentral rolle i å skape gode lokalmiljø. Vi støtter spesielt opp under Kolstad håndball som gjør en imponerende innsats i sitt nærområde.

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som arbeider over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Øwre-Johnsen er BymisjonsBedrift og støtter deres arbeid.

Vi støtter prosjektet Nautiske mil.

Fakta

Hovedkontor i Trondheim.

Kontaktinformasjon:

Øwre-Johnsen
Øvre Flatåsvei 16
7079 Flatåsen

Telefon: +47 72 59 61 00

e-post: firmapost@owre-johnsen.no

Foretaksnr: NO 919 151 137 MVA

Omsetning, 65 Mnok (2018)
Antall ansatte, 15 (2019)

Historikk

Milepæler i selskapets utvikling

2019

Selskapet utvider produktområdene innen instrumentering. Inngår avtale med Hach og blir fullverdig forhandler og servicepartner inn Hach Lab og Analyse instrumentering. Selskapet etablerer serviceavdeling på området.

Innen instrumentering leveres det stadig mer vannmålere og tjenester knyttet til fjernavlesning av kaldt og varmt vann. Satsingen sammen med Siemens bærer jevn frukter og bidrar også til god vekst spesielt innen flow og nivå.

Selskapets pumpeavdeling designer sjøvanns-pumperstasjoner for havbruksmarkedet. De vinner stadig bedre terreng både i dette segmentet og i kommunalmarkedet, og er i en svært god utvikling.

2018

Øwre-Johnsen as fyller 70 år, men føler seg sprek som en ungdom og setter historisk omsetningsrekord med 65 mnok!

Selskapet opplever et næringsliv i god vekst. Kommuner over hele landet er opptatt av økt kontroll på sine vann-ressurser og maritim sektor gjør det godt. Verftene har kommet seg godt igjennom en periode med lav oljepris og Øwre-Johnsen as sitt agentur på CJC – oljefiltrering gjør det svært godt.

Selskapet opplever god vekst og åpner nok et avdelingskontor, denne gangen i Stavanger.

Innenfor kommunal sektor tas grep for å ta en ledeposisjon innen fjernavlesning av sensordata.

2017

Øwre-Johnsen as tildeles Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik’s Æresmedalje for fremragende innsats i promotering og salg av Danske produkter i utlandet. Prisen deles ut under Nor-Shipping av den Danske Ambassadøren til Norge.

Selskapet blir Autorisert-Siemens-Partner innenfor prosess-instrumentering, og satser videre med sterk vekst på dette området. Avtalen innebærer økt satsning mot det kommunale markedet nasjonalt.

I september åpnes avdelingskontor i Karihaugveien i Oslo for å styrke satsningen på Honeywell og Siemens produkter, spesielt mot kommunal sektor. Selskapet har tidligere år hatt avdelingskontorer andre steder i landet. Det blir svært spennende å følge utviklingen denne gangen.

2016

Selskapet reviderer sin pumpestrategi og beveger seg bort ifra å levere komplette pumpestasjoner til å fokusere på produkt-utvelgelse, leveranse, instrumenter og tjenester knyttet rundt pumpesalg. I pumpe-avdelingen fokuseres på tre primære agentur; KSB, Seepex og Inoxpa.

Sommeren 2016 tar selskapet over agenturet for Elster Watermeetering / Honeywell – husvannmålere i Norge, utvider avdelingen for automatikk og instrumentering og øker volumet på lageret betydelig. Porteføljen av Danfoss-varer utvides og det satses med økt kraft mot kommuner over hele landet samt VVS-segmentet.

2015

Selskapet består totalt av 13 ansatte, og virksomhetsområdene spenner i dag mellom olje-filtrering (det klart største forretningsområdet) til pumper, automatikk og instrumentering, kjemikalier, rensing og motordeler. Omsetningen passerer for første gang 60 mill. kroner med god margin.

Acrylicon Midt- og Vest-Norge, søsterselskap til Øwre-Johnsen as er 13 ansatte og omsetter for 34 mill. kroner kroner.

Selskapet skifter hovedleverandør på pumpesiden.

Anders Øwre-Johnsen, 3 generasjon starter fast i selskapet i oktober og går etterhvert inn i rollen som avdelingsleder for selskapets 3 hoved-avdelinger (CJC-filtrering, pumper, automatikk & instrumentering).

2004

Selskapet ser seg om etter å styrke sin posisjon innenfor overflatebehandling og kjøper selskapene Acrylicon Trøndelag (omsetning 8 mill. kroner) og Acrylicon Vest-Norge (omsetning 12 mill. kroner). Selskapene slås sammen og driftes som eget søsterselskap til Øwre-Johnsen as, under felles ledelse. I løpet av få år tas beslutning om å ansette og utvikle egne gulvleggere fremfor å kjøpe inn disse tjenestene. Dette bidrar til å løfte kvaliteten på selskapets tjenester og de opplever positiv utvikling de neste årene.

1991-1998

Dette året går firmaets grunnlegger bort, og andre generasjon ved Arne Øwre-Johnsen driver nå videre. Med et forsterket nasjonalt agentur for filtersystem legges grunnlaget for videre vekst. Industri og offshorenæring over hele landet er målgruppe, og et avdelingskontor i Fredrikstad etableres i 1995. I 1998 etableres også kontor i Telemark for å bearbeide industrien i området. Omsetningen i 1997 var 37 mill. kroner og er fordelt på flere områder.

  • Pumper til industri; alt fra pumping av sjokolade, yoghurt og syltetøy, til andre prosessanlegg.
  • Pumper til kommuner, fra ferskvann til kloakk.
  • Måling og regulering av trykk, temperatur, nivå og flow. I Trondheim har tidligere store mengder vann forsvunnet i rørsystemet pga. lekkasjer. Her har Øwre-Johnsen as vært med å utvikle en løsning for å få oversikt over hvor lekkasjene er og montert et stort antall nedgravde vannmålere i rørsystemene.
  • Pakninger for pumper, ventiler og hydraulisk utstyr.
  • Filteranlegg for hydrauliske systemer på sjø og land.
  • Overflatebehandling, beskyttelse av metall og betong mot slitasje, korrosjon og kjemikalieangrep.
  • Deler for dieselmotorer i skip.

I 1998 feiret selskapet 50 års jubileum.

1988

Selskapet kjøper agenturet på Tempress måleinstrumenter fra Henning Theg Måleinstrumenter.
Årlig omsetning 3,3 mnok.

1986

Fredag 4 april (!) 1986 brøt det ut brann i firmaets lokaler som da var i Brattørgata i Trondheim sentrum (I dag ligger Bakeriet hotell i samme lokaler). I løpet av den samme helgen jobbet alle ansatte med å flytte virksomheten til nye midlertidige lokaler. Mandag morgen var selskapet oppe å gå med samme telefonnummer. Nye varer ble levert tirsdag samme uke. Ingen kunder ble direkte berørt.

Brannen ledet til at selskapet året etter flyttet til Flatåsen hvor grunnlaget for videre utvikling ble lagt. I 1989 når omsetningen 25 mill. kroner, med salget likt fordelt mellom utstyr til skip, og utstyr til industri og kommuner. En del av virksomheten hadde også beveget seg internasjonalt og en ikke ubetydelig andel bestod av handel og levering av deler fra og til skip og rederier i Europa, Asia og USA.

1975

Arne Øwre-Johnsen, sønn av Jens Wilhelm starter i selskapet året før og i 1975 blir Øwre-Johnsen as forhandler av Danfoss produkter. Arne må skape vekst for å finansiere sin egen stilling. Agenturet med Danfoss bidrar til dette og i denne perioden blir det opprettet flere nye stillinger i selskapet.

1968

Kompaniskapet blir oppløst og firmaet delt. Øwre-Johnsen as oppstår. Skipsfartsnæringen og verkstedvirksomheten i Midt-Norge var en betydelig kundekrets, men mens disse ble gradvis bygget ned utviklet selskapet seg mot industri og kommunalteknisk utstyr. I 1979 var omsetningen 6 mill. kroner, og i 1983 var den vokst til 12 mill. kroner og 12 ansatte.

1948

Øwre-Johnsen & Co etableres av Jens Wilhelm Øwre-Johnsen som så mulighetene i å starte en forretning for å levere utstyr til oppbyggingen av næringslivet etter krigen. Sammen med en kompanjong startet han «agentur i motor og automobilbransjen». Selskapet het Øwre-Johnsen & Co.

Virksomheten var salg og service til dieselmotorer, pumper og annet teknisk utstyr, først og fremst til skip og skipsindustri. Firmaet ble raskt, og er fremdeles i dag velkjent i fiskerinæringen langs kysten for denne type utstyr.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›