Kurs, opplæring & Service

Vi har gleden av å kunne tilby nye og eksisterende kunder utleie av CJC® filter til alle typer oljer, diesel og vann/glykolvæsker. Har dere utfordringer med jevnlige overhalinger av systemkomponenter og olje grunnet kontaminering, kan Øwre-Johnsen nå tilby utleie av mobile filterløsninger. Vi kan også tilby «filter med personell» som kan utføre jobben hos kundene, eller hos oss lokalt på Servicesenteret.

Vi tilbyr:

 • Salg og utleie av CJC® filterløsninger
 • Utleie av personell til filtrering og installasjon
 • Filtrering lokalt på servicesenter

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Øwre-Johnsen Servicesenter
Kanalvegen 8
4033 Stavanger
Tlf: 992 66 664
filter@owre-johnsen.no

Så mye som 80% av alle feil på et oljesystem skyldes kontaminert olje i form av vann og faste partikler som sakte, men sikkert bryter ned oljen og gir stor slitasje på systemkomponenter.

Ved bruk av CJC® filterløsninger forlenger man levetiden på maskinkomponenter og levetiden på oljen. Et CJC® filter sikrer et optimalt og driftssikkert system med store økonomiske besparelser.

Litt om CJC® dybdefilter:

 • Fjerner urenheter som partikler, vann, oksidasjon, salter, syrer og bakterier
 • Renhetsgrad på 0,3 mikron absolutt, og 0,8 nominell
 • Kan redusere vann til 2 PPM
 • Leverer filterløsninger med kapasitet til alle størrelser og volumer
 • Kan filtrere på alle typer av oljer som mineralsk, syntetisk og EAL oljer (biologiske nedbrytbare oljer), og vann/glykol væsker

Et CJC® filter gir dokumentert bedre driftsøkonomi!

 

Delta på vårt grunnkurs og lær om husvannmålere og fjernavlesning!

Målgruppen er innkjøpere og annet personell ansvarlig ansvarlig for eller i befatning med husvannmålere. Kurset er også relevant for andre som ønsker å lære mer om husvannmålere, og ulike systemer for fjernavlesning.

Vi erfarer at mange søker kunnskap om vannmålere og ulike systemer for fjernavlesning. De siste årene har det skjedd svært mye i markedet både hva gjelder tilgjengeligheten av ulike typer vannmålere. I tillegg ønsker mange å gå over til fjernavleste målere. Hvilken betydning har dette, og hva er det viktig å passe på?

Les mer om kursinnhold under «Spesfikasjon».

Kursavgift på 3.950 inluderer lunch, dokumentasjon og kursbevis.

Ute etter kurs i Trondheim eller Oslo? Meld interesse til instrumenter@owre-johnsen.no så setter vi opp nytt kurs så snart vi har nok deltagere.

Grunnkurs Husvannmålere & Fjernavlesning

Kurset har et objektivt innhold, og tar sikte på å bringe økt kunnskap og klarhet innenfor følgende punkter:

Husvannmålere

Måleprinsipper
– Hva skiller de ulike måleprinsippene og hvilken betydning har dette for valg av løsning hos dere?

Klassifisering
– Hva betyr forskjellen på R60 og R800, og hvordan skal man forstå klassifiseringen av vannmålere?
– Hva betyr det at en måler er MID – klassifisert?
– Hvorfor er det slik at det finnes vannmålere med høy klasse som allikevel fanger opp mindre vann enn en med  lavere klassifisering?

Levetid
– Kan vi la vannmåleren stå i mer enn 10 år? Erfaringsbasert gjennomgang. Hva gjør de i andre kommuner i Norge, og hva gjør de i andre land i Europa?
– Hva sier lovverket?

Fjernavlesning

Varianter tilgjengelig
– Kablet puls, WmBus, LTE, LoRa, NBIoT og proprietære løsninger. Er du forvirret? Hva betyr alt dette og hva er den praktiske forskjellen på løsningene?
– Driveby vs fast mottakelse av målerverdier og alarmer.

Kost / nytte
Vi går igjennom hvordan kost og nytte henger sammen og hva du må tenke på før du går til anskaffelse av fjernavlest vann.

Batteritid
Hva er det som påvirker batteritiden og hvorfor er det store forskjeller på oppgitt levetid blant tilgjengelige vannmålere.

Integrasjon mot andre systemer
– Hvordan må løsningene snakke sammen for enkel integrasjon mot Komtek og andre løsninger. Hva er de ulike løsningene tilgjengelig og hvordan fungerer de?
– Hvordan kan det tilgjengeligjøres data for andre formål enn fakturering.

Erfaringscase

Vi ser på hvordan en svært stor aktør i England, gjennom implementering av fjernavlesning oppnådde redusert vannforbruk og kraftig lekkasje-reduksjon.

Oppsummering

– Hvorfor er det så vanskelig å sammenligne aktørene, og hvordan kan du på en enkel måte sikre en lik vurdering vannmålere løsningene som tilbys fra ulike aktører?
– Hvilke feller du kan gå i, og hva du må gjøre for å unngå dem.

 

Ta gjerne kontakt allerede nå, om du er interessert i kurs!

 

Her er noen av tilbakemeldingene fra de siste kursenes evaluering;

«Fikk veldig godt innblikk i forskjellig type vannmålere, klassifisering, etc»

«Bra innblikk i fjernavlesning og de standarder som finnes»

«Veldig mange tips om hva vi som kommune bør tenke på i vår jobb med vannmålere»

«Oppdatert, nøytralt i forhold til produkter/produsenter»

«Kurset innholdt mye mer enn jeg hadde forventet, og masse nytt»

«Vil man lære om vannmålere og verden rundt dette, ta dette kurset»

Delta på vår Danfoss – skole og lær frekvensomformer!

Kompetanseutvikling innenfor turtallstyring av elektromotorer. Danfoss ble i 1968 verdens første serieprodusent av frekvensomformere, og har senere bidratt til en teknologisk utvikling som har vært revolusjonerende.

Vi har lang erfaring med hensyn til kurs og opplæring på frekvensomformere. Som et resultat av stadig etterspørsel etter kurs opprettet vi, i samarbeid med Danfoss Skolen i 1995, med mange positive tilbakemeldinger.

Dette kurset har du god nytte av også om du bruker annet merke enn Danfoss. Les mer om kursinnhold under «Spesfikasjon».

Pris kr 5.300,- inkluderer lunsj og utstyr, dokumentasjon og kursbevis

Ute etter kurs i Trondheim? Meld interesse til pumper@owre-johnsen.no så setter vi opp nytt kurs så snart vi har nok deltagere.

Kurs 2019

Lær mer om frekvensomformere

Brukerkurs Danfoss Frekvensomformere

 

Målgruppe: Alle som jobber innenfor prosjektering, installasjon og idriftsettelse av frekvensomformere.

Innhold
Danfoss Skolen vil gi deg utvidet kunnskap om frekvensomformere innenfor installasjon, programmering og igangkjøring, og ditt kursbevis vil kunne være kvalifiserende innen en rekke industrier og etater.

Kursdagen
Kursdagen er delt opp i 2 deler, første del med teori og andre del med praktiske øvelser.

Teknologi innenfor frekvensomformere er i stadig utvikling, og vi ønsker med Danfoss skolen å bidra til å utvikle dine kompetanser innenfor turtallsregulering av elektromotorer.

Kurset gir utvidet kunnskap om Frekvensomformere. Det blir lagt vekt på installasjon, programmering og igangkjøring. Praktiske øvelser på Danfoss Frekvensomformere er vektlagt.

Forkunnskaper:
Det er en fordel med litt kjennskap til frekvensomformere.

Deltagerantall
Min. 5 personer /max. 10 personer Ta gjerne kontakt allerede nå, om du er interessert i kurs! Noter navn, hvilket selskap / kommune du kommer fra og hvilken dato du foretrekker.

 

VLT Frekvensomformer, Danfoss skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessert i kurs?

Sammen med Danfoss kan vi skreddersy kursopplegg for grupper. Er dere flere så ta kontakt for eget tilbud.

Vi kan også tilby samme kurs hos Danfoss Norge.

Danfoss VLT Drives - Danfoss Skole

Delta på vårt pumpekurs og lær mer om pumper!

Kompetanseutvikling innenfor pumper, drift og vedlikehold. På et hvilket som helst anlegg finnes det pumper som forflytter fluider fra et sted til et annet. Pumper har stor innvirkning på totalkostnadene for anlegget, og det kan være mye å spare på riktig spesifikasjon, utvelgelse og drift av pumper. Hva vet du om pumper?

Vi har god erfaring med og kunnskap om pumper. På grunnlag av stadig etterspørsel har vi opprettet et nytt kurs for å øke pumpekompetansen i din bedrift.

Kurset vil være både teoretisk og praktisk rettet. Les mer om kursinnhold under «Spesifikasjon»

4.700,- inkluderer lunsj og utstyr, dokumentasjon og kursbevis

Ute etter kurs? Meld interesse til pumper@owre-johnsen.no så setter vi opp nytt kurs så snart vi har nok deltagere.

Kurs 2019

Lær mer om pumper

Teoretisk og praktisk rettet kurs Pumper
Dato: 2. april 2019

Målgruppe: Alle som jobber innenfor prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av pumper.

Innhold
Pumpekurset vil gi deg utvidet kunnskap om pumper, drift og vedlikehold.
Ditt kursbevis vil kunne være kvalifiserende innen en rekke industrier og etater.

Kursdagen
Kursdagen er delt opp i flere sekvenser med presentasjon og påfølgende oppgaver. Innholdet vil være både teoretisk og praktisk rettet.

Innsikt i pumpefaget kan bidra til besparelser, enklere drift og vedlikehold i ditt anlegg.

Kurset gir utvidet kunnskap om pumper. Det blir lagt vekt på generell pumpeteori, drift og vedlikehold av pumper.

Forkunnskaper:
Det er en fordel med litt kjennskap om pumper og pumpedrift.

Deltagerantall
Min. 5 personer /max. 10 personer Ta gjerne kontakt allerede nå, om du er interessert i kurs! Noter navn, hvilket selskap / kommune du kommer fra og hvilken dato du foretrekker.

La oss finne miljøgevinster & besparelser for deg!

Hver dag forsvinner enorme menger unødvendig energi i anlegg som ikke er justert inn korrekt. Det er vanskelig å finne tid til å gjøre en slik gjennomgang, derfor gjør vi den for deg!

Det kan være svært mye energi å spare på effektivisering av pumpene. En gratis energigjennomgang av pumpeparken din vil kunne belyse hvilke drifter som hos deg har størst potensiale. På toppen av dette får du en god dokumentasjon som er nyttig å ha ved miljørevisjon og sertifisering.

Uavhengige studier fra Tyskland viser at 30 prosent av alle elektriske motorer kan kjøres mer energieffektivt. Bruk av frekvensomformere og energieffektive motorer kan gi inntil 50 prosent reduksjon i energibehov i forbindelse med drift av pumper.

GRATIS

Mye penger å spare

 

Pumper er svært ofte overdimensjonerte, uavhengig av reguleringsbehov. Hastigheten kan derfor ofte reduseres noe. 7 % redusert last = 3.5 Hz, gir 20 % energisparing. I tillegg reguleres ofte pumper med strupemetoden, som kan sammenlignes med å gi full gass og samtidig bremse for å justere hastigheten.

Forholdet mellom hastighet og effektforbruk i sentrifugaldrifter:

 • Hvis hastigheten reduseres med 20%, vil effektforbruket falle med 50%.
 • Mengden reduseres linjert med turtallet, altså med 20%
 • Trykket faller i annen potens.

God virkningsgrad og turtallsregulering er viktige faktorer for energioptimalisering av pumpeanlegg.

Dette kan oppnås ved å installere frekvensomformer på eksisterende pumper.

En bonus man oppnår ved å redusere hastigheten på pumper, er mindre mekanisk slitasje. Dette forlenger levetid på pumpe, samt reduserer behovet for vedlikehold.

Gratis miljødokumentasjon

Ta kontakt med oss så gjør vi en gratis gjennomgang av ditt anlegg. Du har alt å tjene på dette, og får i ettertid god dokumentasjon på den informasjonen som er innhentet om ditt anlegg.

Forespør gjennomgang >

Verifisering av mengemålere

Med patentert avansert utstyr for in-line kontroll fra Siemens tester vi elektromagnetiske mengdemålere på stedet og dermed avslører feil i og omkring måleren som ellers ikke ville ha vært oppdaget.

En slik kontroll forbedrer pålitelighet, tilgjengelighet og levetid på utstyr, samt sikrer høy kvalitet på produktet.

Trenger du dokumentasjon på at MAG måleren din fungerer korrekt. Da er dette tjenesten du trenger!

Pris avhengig av avstand og antall. Forespør!

2 komponent masse benyttet for «potting» av målerør. Massen er flytende og fylles i målerørets instrumenthode og kapsler inn alle komponenter.

Målerøret går da fra IP 67 til IP 68 og er klargjort for mulig dykking.
Svært ofte benyttet, og sterkt anbefalt på alle målerør som skal graves ned.

Vi utfører denne tjenesten hos oss, kobler til kabel i ønske lengde, og «potte måleren» før utsendelse.

Øwre-Johnsen utfører montering av kabel og fylling av komponent-masse.

 

Potting kit for terminal box of flow sensors for IP68/NEMA 6P

Massen er 2 komponenter som blandes og er 100% flytende når den helles i ferdig montert rør (kabel påmonteres først i ønsket lengde).

Potting kit for terminal box of flow sensors for IP68/NEMA 6P

Massen herder i løpet av noen timer og sikrer alle komponenter mot vanninntrengning.

 

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›