Kjemikalier og smøremidler med høy miljøprofil, Pakninger og tilbehør.

Det meste av industrikjemikalier, smøremidler og coating

 • Vaskemiddel
 • Rensemiddel
 • Avfetting
 • Rustløser
 • Smøremidler
 • Gjengetape for steam
 • Pakningsmidler
 • Coating-produkter
 • og mye mer
  Med lager i Trondheim, leverer vi på kort tid og med konkurransedyktige priser.

Øyvind Riise

Instrumentering-CIP-kjemikalier
Send mail › Tel: 909 39 582
Arne

Arne Øwre-Johnsen

Økonomi
Send mail › Tel: 905 60 062

Kjemikalier

Chesterton ARC 5 er ett avansert 2-komponent kompositt beregnet for krisereparasjoner og belegging av metallkomponenter som er utsatt for lettere slitasje og korrosive forhold.  Det kan brukes til å tette lekkasjer, dekke hull samt hurtig oppbygging av slitte overflater.  Påføres i 3mm tykkelse eller mer. Maskinèrbar overflate.

Finnes i 114gram ( ES ) eller 250gram.

Anbefalt bruksområde:

 • Kondesatorer
 • Kjølevannspumper
 • Flenser
 • Ventilhus
 • Lagerhus
 • Rørbend
 • Korroderte rør
 • Varmevekslere, rørkjølere
 • Korroderte tanker og kar
 • Med flere

Fordeler:

 • Høy oppbyggingskarakteristikk gjør at ett enkelt belegg er nok
 • Sterk harpiksstruktur motstår termisk / mekanisk sjokk
 • Fremragende adhesjon sørger for sikker ytelse
 • Arbeidstid og dødtid reduseres p.g.a. lett påføring og hurtig herding
 • Lettvint blandeforhold 1:1
 • Herder ned til 4grC

Ny emballasje!
• Bag on valve,trykksatt boks med pistolhåndtak og kost for enkel påføring av ufortynnet pasta
• 200ml Molykote pasta fylt i pose inne i boksen
• Overtrekkbar plasthylse for å hindre uttørking av kost
• Molykote G-Rapid – P1000 – P1900 – CU7439 – P37 – P40 og P74

Depac 424 Keramisk masse er en avansert forsterket komposittmasse, utviklet for å renovere og beskytte metalloverflater som er ødelagte av slitasje, erosjon og korrosjon.  Egnede beskyttede flater har en slitasje på >3mm/år.

Depac 424 Kerammasse er basert på en komplisert sammensetning av polyaminherder og polymerharpiks, forsterket med sammensetninger av keram-,  og karbidpartikler som sikrer ekstremt høy vedheft, erosjon-, og korrosjonsbeskyttelse.

Påført på metalloverflater gir i mange tilfeller bedre egenskaper og levetid enn nye deler

FORDELER

 • Ubegrenset tykkelse pr. lag
 • Beskytter mot slag og temperatursjokk
 • Høy vedheft på alle metaller ( forbehandlig 2,5my )
 • Utmerket erosjonsbeskyttelse
 • Høy kjemikalie-resistanse
 • Øker levetiden på utstyr

ANVENDELSESOMRÅDER

 • Kondensatorer
 • Masseoppløsere
 • Støpejern
 • Rør, rørbend
 • Pumper, pumpehjul, ventiler
 • Transportører, valser

Depac 432  Kerammaling S er en avansert baseforsterket, ingeniørfremstilt kompositt utviklet for å beskytte nye og gamle metaller som utsettes for korrosjon-, og kjemikalieangrep. Selv gjennomstrømmingen i pumper og rør vil forbedres på grunn av den glatte komposittoverflaten som minsker friksjonen mellom media og overflaten. Godkjent for bruk i direkte kontakt med drikkevann.

FORDELER

 • ENERGIBESPARENDE
 • ENKEL Å PÅFØRE
 • STOR VEDHEFT OG SLAGSTYRKE
 • RESISTENT MOT TEMPERATURSJOKK

BRUKSOMRÅDER

Drikkevannstanker, papirmaskiner, drikkevannspumper, røykgassanlegg, ventiler, korrosjonsbeskyttelse, rør vakuumpumper, kondensatpumper, vifter, pumpehjul,  filter, tanker, evaporatorer, varmevekslere, omrørere.

 

Depac 435 Kerammaling er en avansert baseforsterket kompositt, utviklet for å beskytte metalloverflater som er utsatt for erosjon, korrosjon og kjemikaliangrep.  Den glatte komposittoverflaten minsker friksjonen og forbedrer gjennomstrømmingen i rør og pumper.

BRUKSOMRÅDER

 • Tanker, pumper, pumpehjul, vifter
 • Rør, ventiler, valser
 • Varmevekslere, kondensatorer
 • Transportutstyr, sjakter, omrørere
 • Kullhåndtering, papirindustri,
 • Vakuumpumper, cellematere, skruer
 • Filter

FORDELER

 • ENERGIBESPARENDE
 • ENKEL Å PÅFØRE
 • UTMERKET RESISTENS MOT SLAG OG TEMPERATURSJOKK
 • HØY VEDHEFT PÅ ALLE METALLER
 • HØY EROSJONSRESISTENS
 • KJEMIKALIERESISTENT
 • ØKER LEVETIDEN PÅ UTSTYR
 • FARGEKODET FOR Å SIKRE KORREKT BLANDING

Ett høyhastighets lagerfett for ekstreme trykk og belastninger.  Brukes på hurtigtog, bilracing og alle typer lager som utsettes for store belastninger, temperaturer og rotasjon.

 • Lagerfett
 • -50/ +180grC
 • Høy belastning
 • Høy hastighet

Finnes i 1kg boks

 

En kobberpasta med meget god vedheft. Ypperlig som smøring ved høye temperaturer.  Brukes også på bremsedeler på kjøretøy

 • Kobberpasta
 • -30 / 1200grC
 • Beskytter mot passrust
 • Reduserer friksjon og slitasje
 • Elliminerer riving og har utmerket smøre-evne
 • Stopper «bremsehyl»
 • Muliggjør lett demontering selv etter lang driftstid

100gr tuber, 1 kg boks

Ett smørefett beregnet for store belastninger og lange smøreintervaller. Svært god vedheft og motstår utvasking

 • Smørefett for store belastninger
 • -25/ +110grC
 • God bestandighet mot utvasking
 • Usedvanlig god hefte-evne
 • Fremragende beskyttelse mot rust, passrust og fretting
 • Brukes på tungt belastede glide/sliteflater, kule og rullelager, ledd m.m.
 • Forlenger smøreintervaller

Finnes i 400gr patroner for fettpresse eller 1kg bokser

Ett universalt smørefett beregnet for store hastigheter og belastninger

 • Universalt fett
 • -30/ +130grC
 • Velegnet som smørefett for hjullager til kjøretøy. spindler og små                      gearbokser med moderat hastighet. ledd og tannhjul

Finnes i 400gr patroner for fettpresse og 1 kg bokser

Spesialfett for o-ringer som kontrollert sveller gummien for å sikre bedre tetting.    I tillegg motvirker produktet oksidering

 • Silikonfett
 • -65/ +177grC
 • Gir dynamisk smøring mellom gummi og metall
 • Svært godt egnet på pneumatiske systemer

Dette er ett ikke-smeltende silikonprodukt som primært brukes på kraner, ventiler og o-ringer for å unngå korrosjon og fastsitting.

 • I luft:  -40/+200grC,   begrenset lufttilgang  -40/+260grC
 • Smørende og forseglende fett for plast, gummi, kraner og ventiler
 • Elektrisk isolerende
 • Reduserer oksidasjon og avleiringer på bevegelige deler

Ett tilsetningsmiddel for bilmotorer.  Danner en glidefilm som beholder sine smøre-egenskaper inntil 450grC og 8tonn/cm2.

 • «Vaskes» ikke bort med bensin eller diesel
 • Tåler 8 tonn/cm2 trykkbelastning
 • Inntil 450grC
 • Danner en ultratynn glidefilm som skåner motor under kaldstart
 • Meget god korrosjonsbeskyttelse.

Ett unikt Svanemerket CIP-konsept for rensing av sjøvanns- og Ferskvannkretser.

Finnes også i Offshore-versjon som er klasset "grønt"

Forpakning:   25, 200 eller 1000 liter

Ingen transport- eller lagringsrestriksjoner

 

 

Fjerner:

 • Oksider
 • Skjell
 • Salter / groe
 • Humus
 • Jernklorider

Lang referansemappe som inneholder bl.a. :

 • Statoil
 • Yara
 • Elkem
 • Mange kraftverk i Norge
 • Oppdrettsanlegg
 • m.flere

http://www.svanemerket.no/produkter/produktliste/?lid=2065+0015

 

Ett unikt, svanemerket produkt spesielt godt egnet for CIP-prosesser m.m.

Forpakninger:    25, 200 eller 1000 liter

Ingen transport- eller lagringsrestriksjoner

 

Fjerner:

 • Humus
 • Slam
 • Fett
 • Melk, fløte
 • Oljer
 • Med mer     ( ta kontakt for veiledning )

http://www.svanemerket.no/produkter/produktliste/?lid=2065+0015

 

Ett unikt produkt svært egnet for CIP-prosesser.   Her er personell og utstyr ivaretatt på beste måte.
Finnes også i Offshore-versjon
Forpakninger:    25, 200 eller
Produktet er emulgerende og derfor ikke Svanemerket
Forpakninger:    25, 200 eller 1000 liter
Ingen transport- eller lagringsrestriksjoner

Fjerner:

 • Scaling
 • Kokset olje
 • Spaltet glykol
 • Skjell
 • Salter
 • Oksider

Bruksområde:

 • Vekslere / kjølere
 • Separatorer
 • Oljekjølere
 • Kjølesystemer med glykol

Vi lagerfører Molykote smøreprodukter. Her er alt fra motorolje-tilsetning, glidelakk, monteringspasta og smørefett for ulike applikasjoner

 

Oppgi:

 • Type utstyr
 • Temperatur
 • Trykk
 • Hastighet

Simalube's unike design og materialvalg er svært godt egnet i korrosive applikasjoner ( båter, oppdrettsanlegg  m.m. )

En jevn tilføring av smøremiddel opp til 12 måneder som forhåndinnstilles ved montering.

Størrelser:                 60, 125 og 250ml patroner

Fett:                           Mange forskjellige typer for ulike applikasjoner

Utførelse:                  Leveres tom for selvfylling eller ferdig fylt

Mating:                      Gasspatron med opp til 12 mnd virketid

Montasje:                  Nippel, brush eller porter

 

En penetrerende smøreolje som trenger inn i selv de minste pasninger. Høykvalitetsolje med svært gode smøre-egenskaper spesielt egnet for kjeder, wirer, låskasser m.m.

Finnes i spray

eller

bulk:  3,8, 20, 110 eller 208 liter

 • Temperaturområde     -23 / +150grC
 • Rask inntrenging
 • Utmekete hydrodynamisk smøre-evne
 • USDA-godkjent
 • Forlenger levetid på kjeder, wirer m.m.

 

Dette er ett rent, klart silikon smøremiddel beregnet for å legge igjen en tynn film for mekaniske deler, glidende flater mot plast, gummi eller metall. Godkjent for næringsmiddel.

Forpakning:       Spray eller 20 liter kanner

 • Bredt temperaturområde  -40/ +205grC
 • FDA godkjent NSF H1  registrert nummer 133932 ( bulk ) og 133970 (spray)
 • Godkjent for kontakt med mat
 • Gjør overflater vannbestandige
 • Ren, ikke-klebende
 • Penetrerer små toleranser
 • Lang levetid

 

En unik rustløser som ikke inneholder smøring.  Dette gjør den svært god til å løsne vanskelige applikasjoner hvor pasnings-korrosjon vanskeliggjør demontering.

Finnes i spray  ( 723 )

eller

bulk:  3,8, 20, 110 eller 208 liter ( 706)

 

 • Hurtigvirkende
 • Intet kompromiss – best mulig gjennomtrenging
 • Trenger inn i mikroskopiske åpninger
 • Enkeltvirkende
 • Nøyaktig påføring
 • Meget lav overflatespenning
 • Godkjent av NSF/ USDA H2
 • Flammepunkt 49grC

Ett monteringsfett beregnet for å lette remontering / demontering. Ingen giftige tungmetaller.  Beregnet på bolter, flenser m.m. Tåler opp til 1204grC

Forpakninger:        200gr tuber,  500gr boks med pensel, 24kg spann

 • Ingen giftige tungmetaller
 • Syntetisk base
 • For ekstreme trykk opp til 4730kg/cm2
 • Stort temperaturområde  -34/ +1204grC
 • Balansert friksjonskoeffsient
 • Ultrasmå partikler

Fordeler:

 •  Ikke skadelig for personell
 • Karboniserer ikke
 • Kan brukes under de mest ekstreme forhold
 • Fyller opp mikroskopiske riller

Pakninger

Genial forpakning ( 200ml ) boks med justerbar trykk for kontrollert påføring av pakningsstoff.

 • Genial kontruksjon med justerbart trykk forenkler påføring
 • Opp til +204grC
 • Herder raskt
 • Kan brukes opp / ned
 • Hygienisk
 • 200ml trykksatt boks

Chesterton 860 formbar polymer pakning er ett homogent fleksibelt pakningsmiddel som fyller ujevnheter opp til 6mm på overflater, stopper lekkasjer og fester ikke på flater etter herding.  Kan brukes på nesten alle typer pakning-applikasjoner og er lett å utforme. Består av herdespray og pakningstoff.

Varenummer 86310

 • Homogent fyll og pakningsmiddel for å lage de fleste typer pakninger
 • Brukes på flenser og koblinger.  kan også tette skade på strømkabler
 • Fester seg ikke på flater
 • Sparer tid – ingen tilskjæring av pakninger
 • Forblir elastisk – ingen aldring
 • Gir meget tynne pakninger
 • Fyller gap opp til 6mm
 • -51 / + 260grC korte intervaller opp til 320grC
 • Opp til 211 bar, damptrykk ( 170grC ) opp til 6,8 bar
 • Motstandsdyktig mot oljer, vann, kjemikalier og løsemidler.

Lag en spesialpakning for enkle eller kompliserte former. Består av pakningstoff og herdespray. Enkel å bruke, lang lagringstid

Markedets beste platepakningskjærer.  Denne har Øwre-Johnsen solgt i 30 år og den er UENDRET.  Dette betyr at produktet er meget godt samt enkel tilgang på reservedeler. For skjæring av flensringer av forskjellige plate-materialer opp til 12mm (1/2“) tykkelse og diameter fra 30 - 1000mm ( 1 ¼“ – 40“). Pakningsskjærer finnes i 2 størrelser.

 • Meget stabil og slitesterk
 • Utskiftbare deler som kniv, knivholder, plexiplate, linjal m.m.
 • Opp til 500mm ( junior ) og 1000mm diameter ( Standard )
 • Fleksibelt
 • På tross av diameter opp til 1000mm, passer dette allikevel på arbeidsbenken

Ciclo flenspakningskjærer er ett proffverktøy.

For perfekt skjæring av bokspakningsringer for pumper og ventiler.  Alltid riktig dimmensjon på ferdige ringer.

 • Tverrsnitt og pakke lengde i riktig forhold
 • Parallell-kutte endetamper
 • Oppfyller de grunnleggende kriteriene for at pakningsringer blir kuttet i riktig lengde
 • Alle typer bokspakninger

Pack-Boy® Bokspakningskjærer er ett proffverktøy.

 

 

BioGenActiveBio Gen Active har et bredt spekter av høyfunksjonelle rengjøringsprodukter med naturlig teknologi og meget sterk miljøprofil
Molykote smøremidler, industrikjemikalierVi leverer alt av Molycote smøremidler fra Dow Corning
Chesterton_webVi skaffer deg Chesterton kjemikalier og har lang erfaring med dette

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›