Husvannmåler

Med en husvannmåler kan du redusere kostnadene slik at du kun betaler vannavgift for det faktiske vannforbruket i boligen. Dette kommer særlig godt med dersom barna flytter ut og det blir færre beboere på like stort område som før.

Når kommunene beregner vann- og avløpsgebyret er det nemlig antall kubikkmeter vannforbruk som danner grunnlag for gebyret. Det er vanligst å beregne forbruket ut fra boligens areal ganget med anslått forbruk per kvadratmeter. I tillegg er det vanlig å legge til et abonnementsgebyr.

En husvannmåler skal sikre:

  • Nøyaktig måling basert på faktisk forbruk
  • Færre tvister
  • Du kan følge med på eget forbruk, få innsikt i mønster og vaner
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

En husvannsmåler skal holdes lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Dersom måleren forsvinner eller blir skadet er det ditt ansvar å gi beskjed til kommunen. Kommunen kan også kreve erstatning for tap eller skade på måleren.

Øwre-Johnsen tilbyr et bredt utvalg husvannmålere. Vi er en kompetansebasert handelsbedrift som forhandler kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster for våre kunder. Takket være vår brede sammensetning av områder, og ikke minst et godt samspill mellom disse, kan vi deg en tilpasset og rimelig løsning til ditt behov.

Vi har følgende husvannmålere:

  • Vingehjulsmålere
  • Ringstempelmålere
  • Kompakte husvannmålere

Vingehjulsmålere

Trenger du en måler som er enkel å håndtere? Blant våre vingehjulsmålere kan vi tilby både enstrålemålere og flerstrålemålere. En enstrålemåler operer ut fra et enkelt mekanisk måleprinsipp, hvor et vingehjul, eller skov hjul,  roterer med vannstrømmen. Dette er det enkleste måleprinsippet som benyttes på markedet i dag, og er derfor enkelt å håndtere for folk flest. Ved lave gjennomstrømninger kan vann passere under eller gjennom skovhjulet uten å sette det i stor bevegelse.

Denne oppbyggingen innebærer at vingehjulsmålere er vannmålerne med den laveste R-verdien. En lav R-verdi betyr at måleren har et snevert område den klarer å måle vannstrømmen på, mens en måler med høy R-verdi klarer å fange opp vannet over et mye større område. Lages i tillegg kammeret stort for å håndtere store gjennomstrømninger, vil de minste kunne passere uten å sette hjulet i bevegelse. Største fordelen med denne typen husvannmåler er at de er svært billige og kompakte. Ulempen er at den lave presisjonen gjør at måleren ikke er godkjent i mange europeiske land som kilde til fakturering av forbruk.

Den andre typen vingehjulsmålere er en flerstrålemåler. Denne operer ut fra samme prinsipp som måleren over, men her er kammeret bygget slik at vanngjennomstrømningen fordeles over vingehjulet fra flere steder. Dette reduserer slitasjen på skovlene i hjulet og gir en mer stabil rotasjon. Ettersom en vannmåler skal stå i mange år er dette en verdifull egenskap. Den største fordelen med en slik husvannmåler er at de kan stå i over 10 år, i tillegg til at de ikke er spesielt sårbare for små partikler i vannet. Ulempen derimot er den samme som for enstrålemålerne. Målebredden er begrenset. En annen ulempe med en vingehjulsmåler er at hjulet kan rotere litt etter en vanngjennomstrømning, noe som fører til at måleren kan rapportere litt for mye vann.

Ringstempelmålere

En annen type husvannmåler vi fører er ringstempelmålere, også kalt volumetrisk måler. I stedet for å sette et skovhjul i bevegelse, samler denne måleren opp vannet i et kammer, eller stempel, som roterer. Vannmengden blir så beregnet ut fra antall rotasjoner, noe som gir en svært presis måling da vannet ikke like lett kan passere uten å bli fanget opp.

En husvannmåler med dette prinsippet har derfor generelt høyere R-verdi enn vingehjulsmålere. Prinsippet er derimot mer krevende å bygge, og en ringstempelmåler er derfor dyrere. Fordelen med en ringstempelmåler er at man kan fange opp mer vann, og mer presist. De kan også monteres i de aller fleste retninger uten å miste presisjon. Ulempen med å lage hammere som skal fange opp vannet før det settes i bevegelse er at de blir mer sårbare for partikler i vannet. Dette har ført til at slike husvannmålere oftere kan oppleve blokkering av rustpartikler i vannet.

Har du spørsmål til våre husvannmålere? Kontakt oss på telefon +47 72 59 61 00 eller mail firmapost@owre-johnsen.no.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›