MENY

Frekvensomformer

 

En frekvensomformer er en elektroteknisk enhet som omformer vekselspenning med en gitt frekvens til vekselspenning med en annen frekvens og spenning.

Frekvensomformere kan deles i to hovedformer:

  • Frekvensomformere for elektrisk energi, normalt for        elektriske motorer
  • Frekvensomformere for kringkasting

Øwre-Johnsen arbeider primært med frekvensomformere med Danfoss og kan levere dette raskt og effektivt med god service og support. Vi holder også kurs i disse omformerne.

Er du på jakt etter god pris på frekvensomformer? 
Kontakt oss på telefon, eller send mail til instrumenter@owre-johnsen.no

Hva brukes en frekvensomformer til?

Frekvensomformeren blir i dag brukt i svært mange sammenhenger. Det finnes alt fra små omformere beregnet på mindre automasjonsoppgaver, til svært store omformere til framdrift av lokomotiver, ferger og skip.

Til kraftformål ble det tidligere benyttet roterende frekvensomformere. Disse består av to elektriske maskiner som er mekanisk sammenkoblet over en felles aksel, men begge er i tillegg tilkoblet hvert sitt frekvenssystem. I dag benyttes det nesten utelukkende en statisk omformer som består av en likeretter sammenkoblet med en vekselretter. Disse omformerne har fått en utstrakt anvendelse til trinnløs hastighetsregulering av asynkronmotorer, som for eksempel pumper og vifter i industrien og for jernbanedrift. De kan også utføres slik at en bremseeffekt kan føres tilbake til nettet.

Selv om den praktiske anvendelsen av frekvensomformeren er ganske ulik fra bruksområde til bruksområde, er de grunnleggende prinsippene for hvordan en frekvensomformer fungerer stort sett lik.

Slik fungerer en frekvensomformer

En typisk frekvensomformer består i hovedsak av tre deler:

  1. Inngangskrets: En diodelikeretter som konverterer vekselstrøm til likestrøm
  2. Mellomkrets: En rekke transistorer som pulser av og på og på denne måten konstruerer en ny sinusbølge basert på pulsbreddemodulering
  3. Utgangskrets: En kontrollenhet som styrer transistorene.

I tillegg til disse, består omformeren også av en kontrollkrets. Normalt mottar frekvensomformeren en drivspenning, som kan være 2. eller 3. fase, og denne spenningen kommer fra nettet. Inngangskretsens oppgave er å omforme den inngående spenningen til likespenning og likestrøm, som leveres videre til mellomkretsen.

Mellomkretsens oppgave er så å kontrollere, stabilisere og glatte ut likespenningen som den mottar fra inngangskretsen. Utgangskretsens oppgave er å omdanne likespenningen fra mellomkretsen til en kontrollerbar fase 3 utgangsspenning, der det er mulig å kontrollere både amplitude, frekvens og dreieretning.

Til slutt er det kontrollkretsens oppgave å styre og regulere alt det som skjer inne i en frekvensomformer. Kontrolkretsen kan også motta elektroniske styringssignaler fra PC, PLS og annet automasjonsutstyr, samt et eget start/stopp signal og signal for dreieretning. Frekvensomformerne vil vanligvis også ha et lokalt betjeningspanel for manuell betjening.

Dimensjonering av motor og frekvensomformer

Hvor fort motoren roterer avhenger av frekvensen på strømmen som kommer inn. Ved å endre frekvensen kan man dermed endre hastigheten til motoren.

Slik gjør du det:

  1. Kontroller de faktiske forholdene. For å kunne velge riktig frekvensomformer og motor må du sjekke nettforsyningens spenningsnivå. Spenningsnivået begrenser ikke hastitghetsområdet til motoren.
  2. Kontroller prosessbehovene. Spørsmålene du skal stille her er: Har du behov for forhøyet startmotor? Hvilket hastighetsområde skal du bruke? Hvilken lasttype skal det være?
  3. Velg motor. En elektromotor skal anses som en momentkilde. Motoren må tåle overbelastning og kunne produsere et spesifisert moment, i tillegg skal ikke motorens varme-overlastevne overskrides. Videre er det nødvendig å ha en margin på rundt 30 % for motorens maksimale moment når man vurderer maksimum tilgjengelige moment i dimensjoneringsfasen.
  4. Velg frekvensomformer. Denne velge i henhold til de faktiske forholdene for den valgte motoren. Frekvensomformerens kapasitet til å produsere nødvendig strøm og effekt skal kontrolleres. Dersom det oppstår kortvarig syklisk last kan man utnytte frekvensomformerens potensielle overlastevne.

Salg, service og vedlikehold på frekvensomformere

Øwre-Johnsen er en kompetansebasert handelsbedrift som forhandler kvalitetsprodukter med fokus på gode løsninger og varige gevinster for våre kunder. Vår sammensetning av områder, og et godt samspill mellom disse, sikrer deg en bedre tilpasset og rimeligere løsning enn om du kjøper fargene hver for seg.

Vi i Øwre-Johnsen forhandler alt av frekvensomformere fra Danfoss. Disse omformerne har et bredt utvalg av innebygde funksjoner, gir god energieffektivitet, reduserer kostnader og optimerer produktiviteten i dine prosesser. Med en dedikert frekvensomformer fra Danfoss får du optimalisert prosesstyring i spesialiserte applikasjoner i spesifikke industrier.

Ta kontakt med oss dersom du trenger service, vedlikehold eller en ny frekvensomformer. Programmering kan gjøres lokalt hos oss, og vi bistår deg med selv å overføre oppdatert software til dion frekvensomformer. Vi kan såklart også utføre denne jobben for deg, i tillegg til å sette opp nettverksløsninger for frekvensomformere.

Trenger du hjelp til salg eller service på omformere? Kontakt oss på telefon +47 72 59 61 00 eller mail firmapost@owre-johnsen.no.

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›