MENY

Gode tekniske løsninger satt i system for best mulig driftsøkonomi

Vi har designet en pumpestasjon som har svært høy fokus på HMS, enkelt vedlikehold og høy effektivitet.

Designet og programmert for avbruddsfri drift. Selv om en transmitter, frekvensomformer, pumpe eller driftskontroll faller ut vil stasjonen fungere. Ingen behov for utrykning. Vedlikehold kan planlegges og legges til normal arbeidstid.

Designutdrag

Pumpestasjon

Unike løsninger

 • Stort volum på sump sikrer tilstrekkelig flushing av pumpeledning.
 • Tilløpstrykk ved både start og stopp av pumper minimerer luftproblematikk.
 • Kompakt og enkelt røropplegg uten unødvendige bend gir liten rørmotstand.
 • Liggende pumper gir god hydraulikk og minimerer luftproblematikk.
 • Pumpehjul med høy virkningsgrad og liten risiko for tilstopping.
 • Høyeffektive IE3 motorer.
 • Frekvensdrift i stedet for neddreid pumpehjul gir maksimal hydraulisk virkningsgrad.
 • Kompakt og rimelig kombinert El. og automatikkskap med touchsskjerm for driftsovervåking.
 • PLS i frekvensomformere for sikker drift.
 • Myk start og stopp hindrer trykkstøt i rørsystem.
 • Reversering av pumpehjul hindrer tilstopping av filler.

Designet for sikker drift og gode arbeidsforhold

 • TFM, Tverrfaglig merkesystem og tagging av komponenter forenkler drift og vedlikehold.
 • Stort overbygg med god plass for driftsoperatør.
 • Travers og uttrekkbar kranbjelke med El. Talje for enkel håndtering av pumper.
 • Balansert styrt ventilasjon gir godt inneklima.
 • Tørroppstilte pumper for enkelt vedlikehold.
 • Spiraltrapp ned til maskinkum gir enkel og sikker adgang til maskinkum.
 • Stor maskinkum med god plass for driftsoperatør.
 • Spylestusser på røropplegget for rengjøring av pumper og røropplegg uten å være i kontakt med kloakk.
 • Brutt vannspeil kategori 5 hindrer tilbakeslag.
 • Høy kapasitet og høyt trykk på spyleslange for enkel rengjøring.
 • Trykktransmittere i eget rør i maskinkum med spylestuss.
 • Transmittere rengjøres uten å være i kontakt med kloakk

Ta kontakt med oss for tilbud eller mer informasjon  kontakt >

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›