MENY

Corona – tiltak Øwre-Johnsen / Oppdatert 20.03.2020

Vi er oppe med salg, support og leveranser på alle områder. Merk at vi de siste dagene har fått oppdateringer fra europeiske leverandører der noen få går mot redusert produksjons-kapasitet. Vi kan forvente at dette vil tilta og oppfordrer kunder til å planlegge godt.

Ekstrem valutauro

Vi gjør alt vi kan for å unngå uforutsette kostnadsøkninger for våre kunder, men ser oss nå nødt til å varsle om valutapåslag i tiden fremover. Samtidig oppfordrer vil til å ta forbehold i deres prising videre ovenfor deres kunder. NOK svinger voldsomt for tiden og har i perioder vært mer enn 30% ned de siste dagene/ukene.

Dette medfører ekstraordinære innkjøpskostnader som allerede gjør seg gjeldende da varer bestilt for en måned siden betales i disse dager. Vi gjør det vi kan for å minimere belastningen for våre kunder, men varsler nå at valutatillegg vil fremkomme på enkelte ordrer for tiden fremover, avhengig av hvorvidt varen har innkjøpskost i EUR/DKK/SEK eller NOK, og når fakturaene på våre innkjøp betales.

Merk at valutatillegg fra oss kun vil ta hensyn til våre økte innkjøpskostnader. Vi benytter ikke anledningen til å løfte inntjeningen og vi kommer til å fjerne valutatillegget når innkjøpskostnadene er tilbake på normalt nivå.

Det er veldig kjedelig og uforutsigbart å forholde seg til at endringer i total kostnad skal kunne skje på så kort varsel, men situasjonen tvinger dessverre dette frem.

Det er ikke bestillingstidspunktet som avgjør valutatillegg, men betalingstidspunktet og det er lov å håpe at kronen styrker seg noe fremover.

Husk forbehold knyttet til valuta, også ovenfor dine kunder.

13.3.2020 /

Øwre-Johnsen følger alle nasjonale og regionale råd og forholder seg løpende til de retningslinjer som gis fra FHI, regjering og lokale myndigheter. Pr idag er ingen av våre ansatte satt i karantene men vi er forberedt på at dette kan skje. Noen funksjoner blir rammet av at barn må tas vare på da skoler og barnehager stenges men vi er beredt på å organisere dette på en slik måte at kunder og andre interessenter ikke berøres.

Alle våre salgs og service-funksjoner er klargjort for å kunne jobbe fra hjemmekontor, og noen av våre ansatte er allerede igang med å jobbe på denne måten. Alle telefoner, og felles mailbokser som instrumenter, pumper, firmapost og andre er fullt operative og betjenes av flere ressurser slik som normalt.

Lageret/logistikk er fullt bemannet, og vi har sikret overlappende ressurser slik at vi skal være mindre sårbar om situasjonen skulle tilspisse seg ytterligere.

Så langt har ingen av våre store leverandører kommunisert vesentlige leveringsproblemer. Det iverksettes en rekke tiltak, men pr idag er vi ikke orientert om noen produksjonsstopp som i det korte bildet påvirker leveransene. Vi befinner oss dog i et nytt farvann. Dette er en situasjon vi ikke har vært i før, og selv om alle så langt ser ut til å kunne organisere seg slik at leveransene går tilnærmet som normalt er det naturlig å tenke at sannsynligheten for forsinkelser er vesentlig høyere enn før. Vi har derfor trukket egne tiltak og lagt større bestillinger til lager enn det vi normalt gjør. Samtidig oppfordrer vi kunder til å opprettholde vareflyt som normalt, bestille på ordinært vis, og svært gjerne orientere oss i god tid ved større prosjektleveranser.

Dersom det oppstår endringer i det vi har skrevet her vil oppdatering bli publisert våre hjemmesider.

Valutauro
Som kjent har Norske Kroner (NOK) svekket seg betydelig den siste tiden, og det er stor usikkerhet til kronen fremover. Siden årsskiftet har NOK endret seg mot EUR fra 9,85 til 11,37 på samme tid, tilsvarende 15%. De varer vi bestilte for en måned siden betales i dag til disse kursene. Vi innfører derfor et valutatillegg som kun gjelder på de produktområder hvor vår innkjøpsvaluta er i EUR. Pr i dag, 13.3 er dette valutatillegget på 10. Er du usikker på om dette gjelder dine produkter så ta kontakt med oss.

For andre spørsmål eller annet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.


Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›