Tilbake til referanser

COSL Drilling Europe Ltd

rigg anskaffer filter

Løsninger for ren og tørr olje

COSL Drilling har kjøpt 4 stk. CJC smøreoljefilter til generatorsettene om bord på boligriggen COLS RIVAL.
COSL har fra før CJC filter på alle sine andre rigger (kraner, dekks-hydraulikk, thrustere, etc.), men COSL Rival blir nå den første riggen i porteføljen som også har CJC Filter for rensing av motoroljen om bord.

Generatorsettene består av 4 stk. Rolls-Royce Bergen Diesel motorer, og hver motor er utstyrt med 1 stk. HDU 27/108 P-E2H1L1PZ smøreoljefilter.’

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›