MENY

Spennende 2017

Øwre-Johnsen as selger varer og tjenester til Marine, Fiskeri, Havbruk, Offshore, Industri og kommunal sektor. Et av våre absolutte hovedområder; Marine / Offshore har vært hardt rammet av omstillingen i olje og olje-relatert næring og i inngangen av 2017 ligger hele 172 skip i opplag, hovedsaklig langs kysten i Norge. Denne situasjonen har stilt store krav til omstilling i næringen og vi er glade for å se at også Øwre-Johnsen er med og bidrar i denne omstillingen. Til tross for kraftig redusert etterspørsel på enkeltområder leverte vi i 2016 samme omsetning som året før og er, gitt situasjonen tilfreds med et godt resultat.

Vi forventer en sakte tilbakevending av markedet innen marine / offshore mot slutten av 2017, men har stor tro på vekst i andre segmenter igjennom året. Våre Olje-filtreringsløsninger fra CC-Jensen har oppnådd svært god anerkjennelse og kunder innen stadig flere områder blir bevisst den betydelige kostnadsreduksjonen de kan oppnå med god olje-filtrering.

Fra Danfoss forhandler vi og supporterer frekvensomformere. I løpet av 2016 lanserte vi ny pris-struktur og vi ser at dette i kombinasjon med solide produkter og høy kompetanse er tatt godt imot i makredet. Vi forventer god vekst innenfor dette området i 2016. En nyhet som kom i 2016 var at vi nå også leverer Vacon frekvensomformere, nå eiet av Danfoss.

De siste årene har vi opplevd sterk vekst i salget av flow-målere fra Siemens. Også her har vi betydelig lager i Midt-Norge og kan levere instrumenter på dagen. Vi klargjør målerne for installasjon og kan blant annet utføre verifisering og kontroll. Vi forventer god utvikling på disse produktene og satser nå videre innenfor måleinstrumenter fra Siemens, herunder ulike typer nivå-målere (radar og ultralyd).

 

I 2016 gjennomførte vi en betydelig utvidelse ved å ta inn et nytt agentur fra Elster (Honeywell). Dette gjør at vi nå har et svært komplett lager og produktspekter innen flowmåling på alt fra husvann og bulk-målere til de største industri-målerne. Med agenturet følger også varme-energimålere og diverse tilhørende artikler. Vi er nå en av de aller største i Norge på vannmålere. Her fokuserer vi nå spesielt på utviklingen av fjern-avleste løsninger og har store forventninger til dette segmentet i årene som kommer.

Øwre-Johnsen har nasjonalt agentur for Tempress instrumenter. I 2016 opplevde vi sterk vekst i etterspørselen, og selv om instrumentering tilknyttes mer og mer overvåkning ser vi at også tradisjonelle instrumenter med analog avlesning er etterspurt. Vi forventer fortsatt god utvikling på Tempress.

2016 var vårt første hele år som partner for KSB, Seepex og Inoxpa. Vi avsluttet vår satsing på komplette pumpestasjoner og fokuserte på produkt og utvelgelse av de beste pumpeløsningene for våre kunder. Vi satset spesielt mot sluttkunder, og stasjons-byggere og kommer til å forsterke denne satsingen igjennom 2017. Med KSB har vi tilgang til et svært bredt produktprogram, direkte fra fabrikk. Fra Seepex har vi agenturet for de beste eksenterskrue-pumpene på markedet og med Inoxpa kan vi levere spesialutviklede pumper for næringsmiddelindustri. I siste halvår 2016 begynte vårt fokuserte arbeid å gi gode resultater og vi ser frem til sterk vekst på pumpeområdet i 2017.

 

Øwre-Johnsen har tradisjonelt vært svært store innenfor Kjem og sammen med Acrylicon Midt og Vest-Norge (søsterselskap) er vi en svært betydelig aktør i dette segmentet. Mens Acrylicon fokuserer på gulv / veggbelegg er Øwre-Johnsen’s hovedprodukt i dag miljøvennlige kjemikalier for rensing av kjøle / varmekretser og egenutviklede rensemaskiner utviklet for dette. Kjemikaliene fikk i 2016 svanemerking og er med det svært unikt i sitt segment.

I sum ser vi svært optimistisk inn mot 2017 og er mener at vi nå er utstyrt med produkter og kompetanse som skal kunne bidra til økt konkurransekraft for eksisterende og nye kunder og i 2017!

 

 

Anders Øwre-Johnsen

Våre produkter og løsninger skal sikre stabil drift og økt lønnsomhet.

Les mer om prosjekter vi har levert for ulike kunder ›